علائم فساد مواد غذایی:

نام ماد غذایی

علائم فساد یا پایین بودن کیفیت

آبلیمو

رنگ غیر طبیعی -رسوب بیش از حد - وجود کپک در سطح

نوشابه گازدار

رنگ غیر طبیعی - وجود ذرات خارجی

مرغ (خام)

بوی غیر طبیعی - تغییر رنگ از حالت صورتی روشن به سفید کم رنگ یا خاکستری

کشک مایع

بوی تند وزننده- غلیظ شدن بیش از حد-تغییر رنگ وطعم نامطبوع

گوشت خام

بوی نامطبوع-لزج شدن سطح - داشتن رنگ قهوه ای یا خاکستری 

ماهی خام

بوی نامطبوع-لزج شدن سطح بدن-جداشدن پولک یافلس -فرو رفتن چشم-تغییر رنگ آبشش از قرمز به قهوه ای تیره

نان

بوی کهنگی و مشاهده کپک در سطح آن

شیرینی

بوی نامطبوع که نشانه کهنگی و کپک زدگی است

کره

تغییر رنگ وبو-تند شدن-پیداشدن لکه های متحد الشکل در سطح آن که نشانه کپک زدگی است.

پنیر

تغییر رنگ وبو-تند شدن- لزج شدن سطح-خرد وله شدگی و وارفتگی

همبر گر

رنگ پریدگی فرآورده-مرطوب وشل شدن سطح - سبز شدن درون

سوسیس وکالباس

وجود لکه های سفید یا سبز رنگ بر روی کالباس به علت وجود کپک

کنسروها

باد کردن طرفین قوطی - وجود پوسیدگی دراطراف-تغییر رنگ -تغییر طعم وبو-ایجاد کف

میگو

نرمی ،تیرگی ولزج شدن پوست-تولید بوی شبیه آمونیاک

برگرفته از کتابچه پیک سلامت نوروزی -تالیف معاونت  امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- گروه سلامت محیط