نکاتی که جهت پیشگیری از انتشارآنفلوانزای نوعA بایددرکارگاههاوکارخانجات بزرگ وکوچک رعایت شود:

2-     وسایل وامکانات حفاظت فردی شامل دستکش وماسک در اختیار فرد تخلیه کننده سطل های زباله گذارده شود.
3-     به افرادی که دارای علائم سرماخوردگی هستند توصیه می شود ضمن استفاده از دستمال کاغذی ،فاصله دو متری از دیگران رعایت نموده وترجیحا" درمنزل بمانند.
4-     در محل سرو غذا کارکنان باید قبل وبعد از صرف غذا نسبت به شستوی صحیح دست های خود با آب وصابون اقدام کنند.
5-     استفاده از هواکش وسیستم تهویه مناسب با توجه به نوع فعالیت وفضای فیزیکی از کلیه قسمت ها الزامی است.
6-     کارفرما موظف است نسبت به تامین ونصب دستگاه خشک کن دست/دستمال کاغذی درتوالت ها وسرویس های بهداشتی اقدام کند.
7-     در نمازخانه ها استفاده از مهر وسجاده شخصی ودر قسمت خانم ها استفاده از چادر نماز شخصی ضروری است.
8-     کارگرانی که درمحل نگهداری موادغذایی رفت وآمددارندباید از نظارت ویژه درخصوص نظافت شخصی برخودار  باشند.
9-     پس از هر سرویس دهی در رستوران کارخانه یا کارگاه ،کلیه ظروف پذیرایی باید شستشو وبا محلول آب ژاول 1%(هیپوکلریت سدیم (NaOCl)گندزدایی شود.
10-استفاده از پوشش یکبار مصرف روی میز ها ی غذاخوری ضروری است .
11-درصورتی که کارخانه یا کارگاه از سرویس معمولی برای ایاب وذهاب کارگران استفاده می کند می بایست کلیه میله ها ، صندلی ها ودستگیره ها و... داخل وسیله نقلیه به طور روزانه با محلول آب ژاول 1% گندزدایی شود.
12-کلیه سطوح دارای تماس مشترک در محل کار واستراحت باید با مواد شوینده شسته شده وباآب ژاول 1% گندزدایی شوند.
13-ضروریست کلیه قسمت های آشپزخانه ،ظروف و وسایل طبخ بصورت روزانه و وسایل سرو  پس از هر بار استفاده شستشو وگندزدایی شوند.
14-سرو نمک ، فلفل ،سماق وآب خوردن ترجیحا" در بسته بندی های یکبار مصرف انجام گیرد.