شماره تلفن واحد های ستادی مبارزه با بیماریهای استان کرمانشاه:

کلیه واحدهای ستادی مبارزه با بیماری ها درکلیه شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر آماده دریافت گزارش های تلفنی می باشند.

ردیف

نام شهرستان

شماره تلفن

کدتلفن

1

اسلام آباد غرب

45232427

083

2

پاوه

46321314

083

3

ثلاث باباجانی

46723247

083

4

جوانرود

46222817

083

5

دالاهو

43724739

083

6

روانسر

46526604

083

7

سرپل ذهاب

42225149

083

8

سنقر

48422062

083

9

صحنه

48322569

083

10

قصرشیرین

42423891

083

11

کرمانشاه

37228378

083

12

کنگاور

48224352

083

13

گیلانغرب

43222081

083

14

هرسین

45124899

083

شماره تلفن های ستاد مبارزه بیماریهای مرکز بهداشت استان(معاونت بهداشتی)    37257699  و   37257797   -  083