درباره واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس غضبان رجبی - کارشناس بهداشت عمومی

فعالیت ها و برنامه ها جاری واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

 شماره تلفن ستاد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جهت دریافت گزارش تلفنی بیماریها :   37228378   - 083
کلیه واحدهای ستادی مبارزه با بیماری ها درکلیه شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر آماده دریافت گزارش های تلفنی می باشد.
  شماره تلفن واحد های ستادی مبارزه با بیماریهای استان کرمانشاه  

روند انجام  اقدامات وخدمات بهداشتی  درموارد حیوان گزیدگی

روند  برنامه بیمار یابی سل وارائه خدمات به بیماران مسلول:  

********************************************************
آنچه جهت  "پیشگیری از ابتلا و انتشار آنفلوانزا" باید بدانیم
 واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه


آنفوانزا - آنفولانزا -پیشگیری -واکسن

دانلود نرم افزارهای مرتبط:

آنچه درباره ایدز/اچ آی وی باید بدانیم:

آلبوم تصاویرمربوط به فعالیتها وبرنامه های واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها :

برای مشاهده آلبوم تصاویرمربوط به فعالیتها وبرنامه های واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها لطفا" اینجا کلیک کنید.

دستوالعمل های مرتبط به واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

 
 
جهت مشاهده "قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها" لطفا" اینجا کلیک نمایید

پیوندهای مرتبط با فعالیتها وبرنامه های واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها