آدرس :کرمانشاه،بلوار نقلیه،بالاترازبیمارستان امام خمینی(ره) ، جنب حوزه نظام وظیفه

کدپستی :                    6718743116 

تلفن های تماس با مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:            37220596  و  37228113  کد 083

شماره نمابر مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:                       37222888   کد 083
 

آدرس پست الکترونیکی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:   آدرس ایمیل مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 
شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:  37293004 کد083
hcokc_pr@kums.ac.ir

    
شماره تلفن ستاد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جهت دریافت گزارش تلفنی بیماریها :   37228378   - 083

   
شماره تلفن تماس با واحد بهداشت محیط شهرستان :
   

واحد بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه از طریق شماره تلفن 37277973 ، 083جوابگوی اخبار ،اطلاعات ودرخواستها مردم شریف سطح شهرستان خواهند بود 
 ضمنا" تلفن مذکور در ساعات غیر اداری روی حالت پیامگیر  قرار داشته و هرگونه پیام همشهریان عزیز را ثبت خواهد نمود.