درباره ستادهماهنگی وطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 واحدطرح وگسترش

 

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس حمیدرضا رستمی پور    
رئوس فعالیتهای واحد طرح وگسترش:  
  
آدرس پست های الکترونیک ستادهماهنگی وطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:
hcokc_tg@kums.ac.ir

شماره تلفن تماس با واحد طرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:  37276636- 083

آلبوم تصویری برنامه های واحــــدطـــــــرح وگـستــــرش:

 


برای مشاهده آلبوم تصاویر برخی ازفعالیتها وبرنامه های واحدطرح وگـسترش لطفا" اینجا کلیک کنید