درباره ستادهماهنگی وطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس حمیدرضا رستمی پور  
رئوس فعالیتهای واحد طرح وگسترش:  
  
آدرس پست های الکترونیک ستادهماهنگی وطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:
hcokc_tg@kums.ac.ir

شماره تلفن تماس با واحد طرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:  37276636- 083

آلبوم تصویری برنامه های واحــــدطـــــــرح وگـستــــرش:

برای مشاهده آلبوم تصویری برنامه های واحد طرح  وگسترش  لطفا" اینجا کلیک کنید