معرفی برخی از مراکز خدمات جامع سلامت ارائه کننده خدمات خاص حوزه شهرستان کرمانشاه:

    اکثر مراکز خدمات جامع سلامت تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خــدمات بهداشتی درمانی مشابهی را ارائه می دهنــد اما برخی از خدمات فقط درمراکز خدمات جامع سلامت خـــــاصی ارائه می گردد. اگر نیاز به دریافت هر یک از خـــــــدمات خــــــــاص زیر داریدبرای یافتن آدرس ومشخصات مراکز خدمات جامع سلامت ارائه دهنده آن خدمت روی نام مرکز مربوطه کلیک کنید.
مرکز خدمات جامع سلامت شهری معتضدی (حافظیه)دارای امکانات و خدمات مشاوره ای درخصوص بیماری تالاسمی و ایمونولوژی می باشد. 
مرکز خدمات جامع سلامت شهری معتضدی (حافظیه)تنها مرکز، دارای امکانات لازم جهت انجام آزمایشات ازدواجی ، استخدامی و اپیوم می باشد. 

مرکز خدمات جامع سلامت فرهنگیان دارای امکانات لازم جهت انجام آزمایشات ازدواجی ، استخدامی و اپیوم می باشد.

***********************************************************
مراکز
خدمات جامع سلامت شهری وروستایی زیر بصورت شبانه روزی و رایگان واکسیناسیون هاری را انجام می دهند:
مرکز خدمات جامع سلامت شهری گلستان(حاج دائی سابق) 
مرکزخدمات جامع سلامت روستایی ماهیدشت
مرکزخدمات جامع سلامت روستایی کوزران
مرکزخدمات جامع سلامت روستایی ورله
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چنار
***********************************************************
موارد عقرب ومار گزیدگی برای دریافت سرم مخصوص واقدامات درمانی فوری در درجه اول می بایست به بیمارستان امام خمینی(ره) (واقع در بلوار نقلیه)یا بیمارستان امام رضا(ع) (واقع در سرخه لیژه) ویا بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی (واقع در چهار راه هلال احمر)مراجعه نمایند.
***********************************************************
مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج سرابی تنها مرکزی است که واکسیناسیون مننژیت را برای مشمولین خدمت نظام وظیفه انجام می دهد.
***********************************************************
مراکز خدمات جامع سلامت شهری زیردارای امکانات وخدمات مشاوره ای درخصوص بیماریهای رفتاری نظیر اعتیاد ، ایدز و.... هستند:
مرکز خدمات جامع سلامت شهری گلستان(حاج دائی سابق) 
مرکز خدمات جامع سلامت ثامن الائمه
مرکز خدمات جامع سلامت وحدت
***********************************************************
مراکزخدمات جامع سلامت شهری دارای امکانات درمانی و خدمات مشاوره ای درخصوص درمان نگه دارنده اعتیاد بامتادون(MMT )، مرکز کاهش آسیب  ومشاوره داوطلبانه هستند:
مرکز خدمات جامع سلامت شهری گلستان(حاج دائی سابق) 
مرکز خدمات جامع سلامت ثامن الائمه
مرکز خدمات جامع سلامت شهری رشیدی
مرکز خدمات جامع سلامت وحدت
***********************************************************
مراکز خدمات جامع سلامت شهری دارای امکانات خدمات مشاوره ای درخصوص مشاوره قبل از ازدواج هستند:
مرکز خدمات جامع سلامت شهری معتضدی (حافظیه)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیدسوری
مرکز خدمات جامع سلامت وحدت
پایگاه خدمات جامع سلامت اعتصام
نکته :مشــــاوره قبــــل از ازدواج جهت متقاضایان روستــــایی در خدمات جامع سلامت حافظیه وبرای متقاضیان شهـــــری در یکی از مراکز خدمات جامع سلامت شهیــدسوری ، ممتحـــن ،وحدت ، اعتصام انجام می شوداما آزمایشهای ازدواجی وآزمــــــایش اپیـــوم در مراکز خدمات جامع سلامت
معتضدی (حافظیه) و گلستان(حاج دائی سابق) 
انجام می شود.
***********************************************************
خدمات مشاوره ای سلامت وتنظیم خانواده و باروری در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی دارای واحد سلامت و تنظیم خانواده انجام می شود اما خدمات جامع سلامت زیر علاوه بر انجام مشاوره ، عمل وازکتومی را نیز انجام می دهند:
***********************************************************
مراکز خدمات جامع سلامت زیر دارای مرکز مشاوره تغذیه ،روانشناسی ،وبرنامه های ورزشی وتفریحی برای سالمندان عزیز می با شند:
مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج منصوبی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری فرهنگیان
***********************************************************
مشاوره تغذیه با شیر مادر در مراکز خدمات جامع سلامت زیر انجام می شود:
مرکز خدمات جامع سلامت شهری معتضدی (حافظیه)
پایگاه خدمات جامع سلامت مهدیه
***********************************************************
مراکز خدمات جامع سلامت شهری دارای کلینیک تخصصی و خدمات مشاوره ای جهت ترک سیگار  هستند:
مرکز خدمات جامع سلامت شهری گلستان(حاج دائی سابق) 
مرکز خدمات جامع سلامت ثامن الائمه
***********************************************************
مرکزخدمات جامع سلامت  ثامن الائمه خدمات وامکانات  زیرمی باشد:
پزشکان متخصص(داخلی ، اطفال ، پوست ، زنان ،عفونی)،پزشک عمومی ،دندانپزشکی و....
***********************************************************
مرکز خدمات جامع سلامت شهری گلستان(حاج دائی سابق)  :
این مرکز دارای امکانات خاص جهت انجام کلیه خدمات دندانپزشکی با استفاده ازدفترچه بیمه و تعرفه های دولتی ، خدمات دارویی وداروخانه بوده  ، مرکزمشاوره وتنظیم خانواده ،کاشت نورپلانت و ارائه سایر وسایل پیشگیری از بارداری، می باشد  واکسیناسیون پیشگیری ازهاری نیز بصورت شبانه روزی در این مرکز(البته درمحل قدیم این مرکز(حاج دایی قدیم) واقع در نبش چهار راه گلستان) انجام می گردد.

***********************************************************
مـــرکز طب کــــار منـــزه

این مرکزدارای امکانات وخدمات مربوط انجام معـــاینـــات قبل از استخدام، دوره ای، ادیومتری ، اسپیرومتری  و ....   جهت شـاغلیــن کارگاهها و واحدهای خدماتی ، صنعتی هستند:
مـــرکز طب کــــار منـــزه(واقع در کرمانشاه ، خیابان منزه)

***********************************************************

آدرس و مشخصات آزمایشگاههای آب در  کرمانشاه(برای انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب):