معرفی برخی از مراکز بهداشتی درمانی ارائه کننده خدمات خاص حوزه شهرستان کرمانشاه:

اکثر مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خدمات مشابهی را ارائه می دهنــد اما برخی از خـــدمات ویژه ، فقـط در مراکـز خـاصی ارائه می گردد. اگر نیاز به دریافت هر یک از خـدمات خــاص زیر داریدبرای یافتن آدرس ومشخصات مراکز خدمات جامع سلامت ارائه دهنده آن خدمت روی نام مرکز مربوطه کلیک کنید.
مرکز
خدمات جامع سلامت معتضدی (حافظیه)دارای امکانات و خدمات مشاوره ای درخصوص بیماری تالاسمی و ایمونولوژی می باشد. 
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری معتضدی (حافظیه)مرکز خدمات جامع سلامت  و مرکز خدمات جامع سلامت فرهنگیان فاز 2 که دارای امکانات لازم جهت انجام آزمایشات ازدواجی ، استخدامی و اپیوم می باشد. 

*********************************************************** مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی زیر بصورت شبانه روزی و رایگان واکسیناسیون هاری را انجام می دهند:
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری گلستان(حاج دائی قدیم) 
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری ماهیدشت
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری کوزران
مرکز
خدمات جامع سلامت روستایی ورله
مرکز
خدمات جامع سلامت روستایی چنار

***********************************************************

موارد عقرب ومار گزیدگی برای دریافت سرم مخصوص واقدامات درمانی فوری در درجه اول می بایست به بیمارستان امام خمینی(ره) (واقع در بلوار نقلیه)یا بیمارستان امام رضا(ع) (واقع در سرخه لیژه) ویا بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی (واقع در چهار راه هلال احمر)مراجعه نمایند.

***********************************************************

  مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج سرابی تنها مرکزی است که واکسیناسیون مننژیت را برای مشمولین خدمت نظام وظیفه انجام می دهد.

*********************************************************** مراکز خدمات جامع سلامت شهری زیردارای امکانات وخدمات مشاوره ای درخصوص بیماریهای رفتاری نظیر اعتیاد ، ایدز و.... هستند:
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری گلستان(حاج دائی قدیم)
مرکز
خدمات جامع سلامت ثامن الائمه
مرکز ب
خدمات جامع سلامت وحدت

*********************************************************** مراکز خدمات جامع سلامت شهری دارای امکانات درمانی و خدمات مشاوره ای درخصوص درمان نگهدارنده اعتیاد بامتادون(MMT )، مرکز کاهش آسیب  ومشاوره داوطلبانه هستند:
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری گلستان  
مرکز ب
خدمات جامع سلامت ثامن الائمه
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری رشیدی
مرکز
خدمات جامع سلامت وحدت

*********************************************************** مراکزخدمات جامع سلامت شهری دارای امکانات خدمات مشاوره ای درخصوص مشاوره قبل از ازدواج هستند:
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری معتضدی (حافظیه)
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری شهیدسوری
مرکز ب
خدمات جامع سلامت وحدت
پایگاه بهداشتی اعتصام
نکته :مشــــاوره قبــــل از ازدواج جهت متقاضایان روستــایی در مرکزخدمات جامع سلامت حافظیه و برای متقاضیان شهـــــری در یکی از مــــراکز
خدمات جامع سلامت شهیــدسوری ، ممتحـــن ،وحدت ، اعتصام انجام می شوداما آزمایشهای ازدواجی وآزمــــــایش اپیـــوم فقط در مرکز خدمات جامع سلامت حافظیه  و مرکز خدمات جامع سلامت فرهنگیان فاز 2 انجام می شود.

***********************************************************
مراکز
خدمات جامع سلامت زیر دارای مرکز مشاوره تغذیه ،روانشناسی ،وبرنامه های ورزشی وتفریحی برای سالمندان عزیز می با شند:
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری حاج منصوبی
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری فرهنگیان فاز2

***********************************************************

مشاوره تغذیه با شیر مادر در مراکز خدمات جامع سلامت زیر انجام می شود:
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری معتضدی (حافظیه)
مرکز
خدمات جامع سلامت مهدیه

*********************************************************** مراکز خدمات جامع سلامت شهری دارای کلینیک تخصصی و خدمات مشاوره ای جهت ترک سیگار  هستند:
مرکز
خدمات جامع سلامت شهری گلستان
مرکز
خدمات جامع سلامت ثامن الائمه

*********************************************************** مرکز خدمات جامع سلامت ثامن الائمه خدمات وامکانات  زیرمی باشد:
پزشکان متخصص(داخلی ، اطفال ، پوست ، زنان ،عفونی)،پزشک عمومی ،دندانپزشکی و....

*********************************************************** مرکزخدمات جامع سلامت دارای امکانات خاص جهت انجام کلیه خدمات دندانپزشکی با استفاده ازدفترچه بیمه و تعرفه های دولتی ، خدمات بوده  و همچنین دارای کلینیک تخصصی ترک سیگار ، مرکزمشاوره وتنظیم خانواده ، ،کاشت نورپلانت و ارائه سایر وسایل پیشگیری از بارداری،دارای  می باشد  واکسیناسیون پیشگیری ازهاری نیز بصورت شبانه روزی در این مرکز انجام می گردد.

*********************************************************** مراکز دارای مجوز انجام معـــاینـــات دوره ای و بدو استخدام شـاغلیــن کارگاهها و واحدهای خدماتی ، صنعتی و معاینات هستند:
مرکز دولتی : مرکزطب کار منزه واقع در کرمانشاه خیابان منزه (محل قدیم بیمارستان شهید فهمیده)
تلفن تماس : 37289252

مراکزخصوصی: انجام معـــاینـات دوره ای و بدو استخدام شـاغلیــن و مــربــوط به صـــدور کـارت تنـــدرستـی راننـدگـان
1-کلینیک تخصصی طب کار دکتر سیف منش واقع در انتهای بلوار شهر مسکن ،خیابان گلها
2- مرکز خانم دکتر رضایی واقع در کرمانشاه ، بلوار نقلیه ، روبروی بیمارستان امام خمینی (ره)


***********************************************************

کلینیک تخصصی مادر و کودک : ارائه کننده خدمات  مشاوره شیر دهی ، مشاوره روان شناسی ، مشاوره  قبل از ازدوج ، مشاوره  تغذیه و آمادگی زایمان فیزیولوژیک ، مشاوره  TL  و پیگیری مادران پرخطر ، دارای متخصص کودکان و متخصص داخلی

آدرس: کرمانشاه خیابان منزه تلفن تماس : 37213730

***********************************************************

کلینیک ترک دخانیات آدرس: کرمانشاه خیابان منزه(داخل ساختمان کلینیک تخصصی مادر و کودک) 
تلفن
تماس : 37273245

***********************************************************

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان کرمانشاه