درباره روز جهانی آسم

روز جهانی آسم                 روزجهانی آسم

بیماری آسم یکی از شایعترین بیماری های مزمن د رکودکان و بزرگسالان و از مهمترین علل غیبت آنها از مدرسه و محل کار است.
هم اکنون بیش از 300 میلیون نفردر سراسر جهان از این بیماری رنج می برند و دولت ها و جوامع می کوشند که ازهر فرصتی برای اطلاع رسانی،  آموزشاستفاده کرده و از برنامه های  مرتبط حمایت نمایندتا از سیر فزاینده خسارات انسانی،‌ اجتماعی و اقتصادی این بیماری مزمن بکاهند.
گفتنی است، روز جهانی آسم همه ساله در سراسر جهان با شرکت اقشار مختلف مردمی،‌  متخصصان و مسئولان امور بهداشتی و درمانی در جهت افزایش آگاهی، حمایت و تقویت هر چه بیشتر اقدامات کنترلی این بیماری برگزار می شود.

روز جهـــانی آسم یک رویداد سالانه است که از سوی دفتر برنامه جهانی آسم یا GINA سازماندهی می‌شود تا سطح آگاهی درباره بیماری آسم و مراقبت‌های جهانی برای این بیماران را بهبود بخشد.
از سال 1998 با توجه به تعیین روز جهانی آسم و آلرژی توسط سازمان جهانی بهداشت اولین سه شنبه ی ماه می میلادی به نام " روز جهانی آسم " نام گذاری شده است که امسال مصادف با چهارم ماه می 2010 میلادی  و 14 ادریبهشت 1389 می باشد

*******************************************************

شعار روز جهانی آسم و آلرژی

شما هم می‌توانید آسم و آلرژی خود را کنترل ‌کنید

.