درباره هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی:

 


1  

انسان‌ها باید همیشه برای حوادث طبیعی و غیرطبیعی از یک آمادگی لازم و ضروری برخوردار باشند.
13اکتبر 21 مهر مهر روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی است.

درایران هفته ای به همین نام اسم گذاری شده است .19 تا 24 مهرماه هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی می باشذ.
شعار سال 1393 سازمان جهانی بهداشت برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال 2014؛ "تاب‌آوری در برابر بلایا در طول عمر".

 

*******************************************************
هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال 1392 از 20 لغایت 26مهرماه می باشد.درهفته مذکور یکسری برنامه آموزشی توسط مدیریت بحران استان ها وشهرستان ها کشور  وبه منظور آماده سازی وافزایش آگاهی های عموم اقشار جامعه در این هفته برگزار می گردد. شعار این هفته  انسجام ملی ، نگاه پیشگیرانه ، مدیریت جامع مخاطراتمی باشد.
این برنامه‌ ها به منظور افزایش میزان مشارکت شهروندان حول محورهای پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و نیز هماهنگی و یکسان‌سازی اقدامات در سطح منطقه تنظیم شده است.
پیشگیری از حوادث و بالابردن آستانه تحمل افراد ، ایجاد آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی و کنترل آنها ،افزایش سطح اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه کاهش خطر اثرات سوانح طبیعی ، آشنایی شهروندان با فعالیت‌ها و اقدامات ستادهای مدیریت بحران و پایگاه‌های ویژه و چند منظوره در سطح منطقه، آموزش شهروندان به خصوص دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ، آموزش خودامدادی و دگرامدادی به شهروندان ، بخشی از اهداف برنامه‌هایی است که قرار است طی این هفته اجرا شود.