چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۵, ۱۵:۵۴
جستجو
 
رابط عزیز : کارتان الهی است و هدفتان انجام کار در راه معبود است.
رابطین بهداشتی نقش مهم وارزنده ای در آموزش مسائل بهداشتی به مردم جامعه دارند.
   

داوطلبان سلامت ، پیشروان مشارکت جامعه در ارتقای سلامت هستند.
   
اصل مشارکت مردم،یکی از شاخصهای اصلی توسعه کشور است.

ورود به سایت
Email

 e-mail

درباره روز جهانی داوطلب (رابطین بهداشتی و هفته مربوطه)

   

14 آذر ، روز جهانی داوطلب، شکوه مشارکت برای سلامت جامعه

 دخالت جامعه در امور زندگی اجتماعی به قدمت زندگی اجتماعی است و اندیشه کار مردم با هم برای رسیدن به مقصود ، قسمت اصلی خیلی از فرهنگ هاست . همچنین مشارکت مردم در امر توسعه جامعه خود به عنوان حقوق فردی، سیاسی و اجتماعی افراد می باشد . مبانی مراقبتهای بهداشتی اولیه بر نقش آگاهانه مردم در سلامت جامعه تاکید دارد و رابطه مشارکت مردم در فعالیتهای مربوط به سلامت با افزایش سطح سلامتی پایدار مردم آن جامعه را تائید می کند . در سالهای اخیر موضوع ارتقاء سلامت با تاکید بر نقش مردم در دنیا توسعه ، ضرورت و مقبولیت بیشتری پیدا کرده است و انتظار جهانی از همه کشورها آن است که زمینه سهیم بودن مردم در سلامت و مشارکت در همه مراحل ارائه خدمات بهداشتی را فراهم کنند.

چرا که سلامتی محور توسعه است و معضلات بهداشتی همان معضلات توسعه است که نمی توان آن را فقط در بخش سلامت حل نمود. بلکه مشارکت تک تک افراد جامعه و بخشهای توسعه ، نهادها و ارگانها برای حل مسائل سلامتی و رسیدن به سطح قابل قبول سلامت لازم و ضروری است.

با توجه به تایید اعلامیه آلماآتا در سال 1978 بر مشارکت مردم و تاکید بر نقش آن در کمک به سیستم خدمات بهداشتی درمانی و تعبیر سازمان جهانی بهداشت از مشارکت مردم در توسعه به عنوان روندی که مردم باید از حق خود برای ایفای نقش فعال در توسعه خدمات سلامت استفاده کنند و فعال کردن اجرای خدمات بهداشتی در شهرها سبب شد مسئولان وقت وزارت بهداشت و درمان ، طرح رابطان بهداشت (داوطلبان سلامت ) در کشور را اجرا کنند .

این طرح از سال 1369 به اجرا درآمد و با استقبال خوبی مواجه و با بهداشت آغاز شد ولی هم اکنون داوطلبان سلامت ، خدمات و فعالیتهای ارزنده دیگری نیز انجام می دهند . مثلاً در انجام فعالیتهای پژوهشی همکاری می کنند برای توسعه و عمران و آبادانی محله های خود فعالیت می کنند با ایجاد تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه برای رفع مشکلات اقتصادی خانواده های تحت پوشش همت می گمارند و با همکاری داوطلبانه و مشارکت در طراحی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها ، مسئولیت بیشتری می پذیرند و با تمرین و آموختن بر توانمندیها و اعتماد به نفس خود می افزایند .                                               
                                          برگرفته از سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

**********************************************************

 درباره روز جهانی داوطلب سال 1389:

چهاردهم آذر ماه(پنجم دسامبر)مصادف باروز جهانی داوطلب ،بهترین فرصت برای توسعه فرهنگ فعالیتهای داوطلبانه ومشارکت مردمی در عرصه سلامت می باشد.از آنجایی که بخش سلامت خود رامتعهد می داندپایداری روند مشارکت مردمی در سطح جامعه را ترغیب وحمایت نمایدلذادر این راستا سعی می نماید  امکان ترویج مفاهیم ورفتارهای سالم درجامعه بیش از پیش فراهم نماید وروزجهانی داوطلب فرصتی مناسبی جهت ترغیب وحمایت از خدمات داوطلبان نظام سلامت است.
امسال جمله زیر بعنوان شعار روز جهانی داوطلبان سلامت در سال1389 انتخاب شده است:

شهر وشهروندی سالم با مشارکت داوطلبان سلامت
                Healthy City and citizens parrticicipation of health voluntreers
 
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه نیز همگام با سایر مراکز بهداشت سراسر کشور وبا اهتمام به شعار فوق،برنامه های مربوط به روز جهانی وهفته داوطلب  سلامت را برگزار می نماید.

************************************************************
 

 تاریخچه داوطلبان سلامت ( رابطان بهداشت ) در ایران