درباره روزجهانی و هفته جمعیت:

 

روز جهانی جمعیت

بیستم تیرماه مصادف با یازده ژوئیه هر سال از سوی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی جمعیت» نامگذاری شده و با شعاری که هر سال برای این روز انتخاب می‌شود، کشورهای دنیا برنامه‌هایی را برای گرامیداشت این مناسبت و در جهت نشان دادن اهمیت موضوع جمعیت به اجرا می‌گذارند.

شعار روز جهانی جمعیت سال1393 «سرمایه گذاری روی جوانان» (Investing in Young People) با این رویکرد که جوانان باید در کانون برنامه‌های توسعه قرار داشته باشند شکل گرفته است. لذا در مستندات این شعار، ضمن تأکید بر فراهم نمودن آموزش باکیفیت، اشتغال مناسب و مهارت‌های زندگی مؤثر که امری حیاتی برای تشکیل هسته خانواده، اجتماع و کشور می‌باشند، دور نبودن جوانان و تأثیرگذار بودن آنان در فرایند تصمیم‌گیری‌های مهم کشورها توأم با خودکفایی، زندگی مولد و زندگی سالم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. گفتنی است رویکرد شعار امسال بنا به اذعان کارشناسان صندوق جمعیت ملل متحد، رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به شعار سنوات گذشته است که اتفاقاً با بندهایی از سیاست‌های کلی جمعیت در زمینه توانمندسازی جوانان و تشکیل خانواده همسویی نزدیکی پیدا نموده است.
منبع خبر :خبرگزاری مهر

************************************************************

درایران با توجه به وضعیت کنونی ، درآینده کشوردارای جمعیتی پیر خواهدبود.درحالی که لازمه پیشرفت، توسعه، استقلال وامنیت کشورداشتن جمعیت جوان وپویا می باشد واین امر باید به یک باورعمومی تبدیل شود.

درحال حاضربرنامه های سلامت خانواده درمراکز بهداشتی به منظور"سلامت باروری ،حفظ سلامت مادر، کودک و نوزاد " می باشد.

************************************************************

شعار روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده در سال 1392  ، ( 2013 میلادی) "سلامت باروری جوانان"