راهنمای استفاده از سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

ویژگیهای سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:
هرکسی برای استفاده از خدمات یک مرکز بهداشتی ودرمانی باید ابتدا در مورد مکان وموقعیت آن مرکزاطلاعاتی کسب نمایدوبداند آیا مرکز بهداشتی ودرمانی که می خواهد به آن مراجعه نماید دارای خدمات و واحدهای مورد نظر او هست یانه .
در سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه سعی شده است تکریم ارباب رجوع در اولویت قرارداده شود لذا نام ، آدرس دقیق و شماره تلفن تماس کلیه واحدهای تابعه مرکز بهداشت از دورترین خانه بهداشت های روستایی تانزدیکترین مراکز بهداشتی شهری وروستایی وپایگاههای بهداشتی درسایت درج گردیده است تا عموم مردم براحتی بتوانندمحل آنها را پیدا کرده و خدماتی را که در هر مرکز ارائه می گرددمشاهده نمایند.
همچنین علاوه بردرج آدرس دقیق و شماره تلفن تماس کلیه مراکزتابعه ، جدول واحدهای بهداشتی و درمانی موجود در هر مرکز نیز درج گردیده تا عموم مردم بتوانندبا مشاهده جدول مذکور، خدمات مورد نظر خود را جستجو کرده وفقط به مراکز بهداشتی درمانی که دارای خدمات مورد نظرآنها هستند مراجعه نمایند تا بدینوسیله از اتلاف وقت و هزینه های بی مورد پیشگیری گردد.
نحوه استفاده از قسمتهای مختلف سایت:
امروزه در کشور عزیزمان ایران با توجه به گستردگی شبکه تلفن ثابت در هر شهر وروستا ، امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن ثابت نیز همگانی شده است . با گسترش اعجاب انگیزشبکه تلفن همراه درسالهای اخیر،برخی از اپراتور های تلفن همراه امکان دستــرسی به اینتــرنت را برای مشتــرکان خود فراهم نموده اندومسلما" سایر اپراتور ها نیز به زودی این امکان را برای مشترکان خود فراهم خواهند آورد.
پس اگرکسی در حوزه شهرستان کرمانشاه اقامت داشته باشدو نیازبه خدمات بهداشتی درمانی داشته باشد و امکان دسترسی به اینترنت هم برایش فراهم باشدبراحتی می تواند وارد سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه شده واز لیست مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی و پایگاههای بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه، نزدیکترین مرکزبهداشتی را به محل اقامت خود جستجو و پیدا کرده ودر صفحه اینترنتی مربوط به آن مرکز و آدرس ، مشخصات ، شماره تلفن تماس ، نام واحدهای بهداشتی و نام واحدهای درمانی آنرا مشاهده کرده ودرصورت لزوم وجهت اطمینان بیشتر با مرکز مذکور تماس تلفنی گرفته ودرخصوص خدمت مورد نظر خود سئوالات لازم رابنماید.حتی درمناطق روستایی می توان وارد صفحه مربوط به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی روستایی و یا خانه بهداشت روستایی محلی که در آن اقامت دارید شده ومشخصات آن مرکز و وجود یا عدم وجود امکانات وخدمات مورد نظرتان را درمرکز مذکور بررسی نمایید.
 
صفحه مراکز بهداشتی درمانی خاص:
اکثر مراکز بهداشتی درمانی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خدمات بهداشتی درمانی مشابهی را ارائه می دهند اما برخی از خدمات فقط درمراکز بهداشتی درمانی خاصی ارائه می گرددلذا در صفحه مراکز بهداشتی خاص  نام برخی از مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی که دارای خدمات خاصی هستند به صورت دسته بندی شده درج گردیده است تامراجعین محترم سایت، به سرعت و راحتی بتوانند به صفحه مربوط به آن مراکز دسترسی پیداکرد.
بطور مثال نام مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی ارائه کننده خدماتی نظیر؛ واکسیناسیون پیشگیری ازهاری (بصورت شبانه روزی و رایگان واکسیناسیون مننژیت مشمولین نظام وظیفه(که در کل شهرستان کرمانشاه،فقط در مرکز بهداشتی درمانی حاج سرابی انجام می شود) ، مراکز دارای امکانات لازم در خصوص ترک سیگارو اعتیاد ودخانیات ، مراکز دارای خدمات و امکانات مربوط به وازکتومی(بستن لوله در مردان) وتوبکتومی(بستن لوله در زنان) ، مراکز دارای خدمات مشاوره تغذیه،روان شناسی وبرنامه های ورزشی وتفریحی برای سالمندان و... به صورت دسته بندی شده درج گردیده است.
فقط کافی است شما عزیزان در صفحه مذکور ،روی نام مراکز مورد نظرخود کلیک نمایید تا براحتی وارد صفحه مربوط به آنها شده وآدرس ومشخصات کامل آن را مشاهده ودرخصوص خدمات مورد نیاز خوداطلاعات کسب نمایید.
قسمت واحدهای بهداشتی حوزه ستادی :
در این قسمت عموم می توانند با خدمات وشرح وظایف
واحدهای بهداشتی آشنا شده و به تلفن تماس برخی واحدها نظیر واحد بیماریها ،بهداشت محیط و... دسترسی یابندهمچنین توصیه های بهداشتی مربوط به هر واحد نیز بصورت تخصصی از صفحه مربوط به هر واحد قابل دسترسی است. همکاران بهداشتی نیز می توانندبه برنامه ها وطرحها ،قوانین ومقررات مورد استنادهر واحد ،جدول آشنایی با کارکنان گروه ،لیست لینک های تخصصی و مرتبط با هر واحددست یابند.لیست  واحدهای بهداشتی مذکور به شرح زیر است.
واحدهای درمانی  حوزه ستادی :
در این قسمت نیز می توان به شرح وظایف واحدهای درمانی ، برنامه ها وطرحها هر واحد و جدول آشنایی کارکنان ولیست لینک های تخصصی و مرتبط با هر واحد دست یافت. لیست واحدهای  درمانی مذکور به شرح زیر است:
 
توصیه های بهداشتی وآموزشی:
درصفحه توصیه های بهداشتی وآموزشیمی توانید به توصیه بهداشتی ومطالب آموزشی دست یابید.همچنینپیوندها(لینک های) مفید ومرتبط با موضوعات بهداشتی و آموزشی نظیر ؛ صفحه مخصوص آموزش همگانی بهداشت از سایت وزارت بهداشت ، یا سایت هایی مفیدی مثل سایت سلامتیران ، سایت سازمان جهانی بهداشت (WHO) وغیره نیز جهت دسترسی سریع و راحت به آنهادر این صفحه قرار داده شدهاست. درآینده سعی می گرددمطالب این قسمت بهتروگسترده ترگردد.
 
امید است مطالب درج شده در این سایت شما را در دستیابی هرچه راحت تر به خدمات مورد نظرتان یاری کند
و با نظرات خود ما را در راه هرچه تکمیل تر نمودن آن یاری فرمایید.