درباره پایگاه سلامت جامعه شهری اعتصام وخدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:

  
آدرس : کرمانشاه ، میدان 17 شهریور ،به سمت چاله چاله ،کوی 110، روبروی مدرسه راهنمایی ایرج فیضی  ، کد پستی ده رقمی: 6714657767

شماره تلفن تماس : 38351935-0833   

 

ردیف  نام ونام خانوادگی پزشکان خانواده این مرکز 

 1

آقای دکتر امید    بحیرایی

 

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین پایگاه:

واحدبهداشت خانواده

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی

واحد مشاوره قبل از ازدواج