اخبار

جلسه ای در رابطه با جلب مشارکتهای مردمی درامور بهداشتی درمانی درمحل دفتر آقای دکتر نصیری تشکیل گردید:

خیرین سلامت


نقش و
اهمیت مشارکتهای مردمی دراهداء محل احداث، ساخت وتکمیل طرح های مراکز بهداشتی درمانی وسایرمشارکت های مردمی درارائه خدمات بهداشتی درمانی برکسی پوشیده نیست وتاکنون خیرین سلامت کرمانشاه مکان هایی را جهت احداث مراکز بهداشتی درمانی اهداء نموده اند.(برای مشاهده فهرست مکان های اهداء  شده و اسامی برخی از خیرین سلامت کرمانشاه لطفا" اینجا کلیک کنید )

لذا با توجه به اهمیت این موضوع جلسه ای در رابطه با جلب مشارکتهای مردمی درمحل دفتر آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تشکیل گردیدوهمکاران واحدهای مختلف به بحث وتبادل نظر دراین خصوص  پرداختند.

  برخی از مصوبات این جلسه نیز به شرح زیربود:
1-یک ن
فر ازکارشناسان دارای مهارت کافی درمراکز متولی جلب وجذب مشارکتهای مردمی درمراکز یا مناطق باشد.
2-رابط جلب مشارکتهای درجلسات شوراهای محلی واداری مناطق ومراکز حضور فعال داشته باشد.
3-مسئولین واحدهای ستادی ضمن اعلام نیازمندیهای حوزه کاری خود با رابط های جلب مشارکتهای مراکز ومناطق همکاری داشته باشد.
4-موضوع مشارکتهای مردمی درجلسه آتی کارگروه سلامت وامنیت غذایی وتوسط نماینده مرکز بهداشت مطرح گردد.
5-آقای مهندس بیگلری بعنوان هماهنگ کننده وسازمان دهنده فعالیتهای برنامه جلب وجذب مشارکتهای مردمی انتخاب گردید.

1

اخبار ومطالب مرتبط:
مجمع خیرین سلامت استان کر مانشاه

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۴۴

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید