اخبار

درتاریخ بیست وهشتم مهر ماه 1395 طرح های کنترل فنی مهندسی عوامل شیمیایی زیان آور درکارخانجات تولید شمش روی شهرستان کرمانشاه مورد بازدیدقرارگرفتند

این بازدید با هدف بررسی طرح های اجرا شده به منظور کنترل فنی مهندسی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار(میست های اسید سولفوریک در واحد الکترولیز)کارخانه های پگاه روی غرب(واقع در کیلومتر  20 جاده سنندج) و سیماب (واقع در شهرک صنعتی فرامان) صورت گرفت.
هدف دیگر این بازدید ، الگوبرداری از این طرح های کنترل فنی مهندسی ، به منظور اجرا در  تعداد 100 واحد صنعتی
تولیدکننده سرب و روی با حدود 15000 نفر کارگر درشهرک صنعتی زنجان )بود.
لازم به ذکر است هر یک از کارخانه های فوق حدود150 میلیون تومان جهت طراحی ونصب سیستم تهویه موضعی در  واحدهای الکترولیز خود هزینه نموده اند وپس از نصب این سیستم ها ، درچندین نوبت سنجش آلایندهای زیان آور محیط کار مشخص شده که میزان کارآیی این سیستم ها حدود95 درصد می باشد.

دراین بازدیداعضای زیر حضور داشتند:
آقای دکتر عقیلی از مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت
مهندس فهرستی کارشناس مسئول واحد سلامت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان وهمراهان
آقایان دکتر قربانی ودکتر بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی همدان
آقای مهندس خالصی  خانم مهندس رحمتی؛کارشناسان واحدسلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان زنجان
دکتر مقدم ومهندس بنفشه؛ نمایندگان کارخانجات سرب و روی زنجان
مهندس قربانی کارفرمای شرکت سیماب  ومهندس  امیری کارفرمای شرکت پگاه روی غرب
مهندس اختیاری ؛مسئول واحد HSE  سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان کرمانشاه
خانم مهندس ایوانی وآقای مهندس طاهر پور از 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آقای مهندس شهبازی کارسناس مسئول واحد سلامت حرفه ای
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
آقای مهندس اختیاری وخانم مهندس عسگری ؛ کارشناسان واحد سلامت حرفه ای
مرکز بهداشت شهرستان

درپایان این بازدیداز طرف مرکز سلامت ومحیط وکار و انجمن سرب روی ایران ، از کارفرمایان محترم  کارخانجات فوق وکارشناسان سلامت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه که درمراحل مختلف پیگیری واجرای این طرح ها وبه منظور صیانت از سلامت کارگران مشارکت فعال داشته اند تقدیر وتشکر بعمل آمد.


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 16 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 15 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 14 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 13 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 12 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 11 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 10 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 9 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 8 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 7 

بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 6 

بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 4 


بازدید از شرکت های پگاه روی و سیماب 1

۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۲۲

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید