اخبار

عملکردمر کز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه در سه ماهه سوم سال 95

1-    تشکیل شش  جلسه شورای مربیان بحث و گفتگو در خصوص ارتقاء هرچه بهتر وضعیت آموزشی بهورزان با توجه به آخرین دستورالعملها و نیز اعمال سرفصلهای آموزشی بر اساس  آیین نامه جدید مراکز بهورزی

2-    برگزاری کارگاههای آموزشی طرح توانمند سازی پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در راستای طرح تحول سلامت  و آموزش 309نفر از  مراقبین سلامت در قالب 5 گروه به میزان 33372 نفر ساعت

3-    برگزاری 45 جلسه باز آموزی  برای بهورزان شاغل در خانه های بهداشت در مراکز مربوطه و آموزش 241بهورز در قالب 65070 نفر ساعت آموزش

4-    هدایت دوره کارورزی دانش آموزان بهورزی دوره 34 با حضور مربیان در خانه های بهداشت نمونه آموزشی فرامان و کرانی

5-    حضور فعال و مشارکت مربیان بهورزی در برنامه های پایش از خانه های بهداشت در معیت تیم کارشناسی ستاد مرکز بهداشت و نیز تیم مستقل بهورزی

6-    شرکت فعال مربیان مرکز در کارگاههای برگزار شده توسط مرکز بهداشت بعنوان مدرس کارگاه

7-    صدور گواهی شرکت در کلاسهای مرحله اول و دوم جهت 230 نفر از مراقبین سلامت‘ کارشناسان تغذیه ‘روانشناسی‘ سلامت


۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید