آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1388

عنوانتاریخ انتشار
درتاریخ 24/9/88 مراسم برگداشت روز جهانی داوطلب برگزار گردید: ۲۵ آذر ۱۳۸۸
در تاریخ 24/9/88 برنامه آموزشی کنترل محیطی آنفلوانزای نوعA جهت کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای وکارفرمایان واحدهای صنعتی برگزار گردید. ۲۵ آذر ۱۳۸۸
هنوز واکسن آنفولانزا نوع آ در اختیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قرار نگرفته است ۱۹ آذر ۱۳۸۸
همزمان با شروع بازگشت حجاج از مکه مکرمه در تاریخ 14/9/88اعضای تیم بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان به همراه کارشناس مسئول آنفلوانزای معاونت بهداشتی دانشگاه به پایگاه بهداشتی مستقر درفرودگاه مراجعه وفعالیتهای خاص خود را شروع کردند: ۱۶ آذر ۱۳۸۸
برنامه آموزشی عوامل زیان آور ارگونومیک محیط کاردر مرکز بهداشت برگزار گردد: ۱۶ آذر ۱۳۸۸
آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی چنار افتتاح گردید: ۱۰ آذر ۱۳۸۸
برگزاری آزمون سالانه بهورزی ۵ آذر ۱۳۸۸
برنامه آموزشی عوامل زیان آور ارگونومیک محیط کاردر مرکز بهداشت برگزار می گردد: ۳ آذر ۱۳۸۸
برگزاری برنامه های گرامیداشت هفته بسیج توسط مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه ۳ آذر ۱۳۸۸
در تاریخ 28/8/88سمینار یک روزه شاخصهای بهداشت محیط دربیمارستانها ومراکز بهداشتی درمانی برگزار گردید. ۳ آذر ۱۳۸۸