آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1392

عنوانتاریخ انتشار
نتایج آزمون بهورزی برگزار شده بیستم بهمن 1392مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مشخص گردید ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
اول تا هفتم اسفند ماه 1392، هفته ی ملی سلامت ایرانی(سما) است: ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
در تاریخ شانزدهم بهمن ماه1392 کارگاه آموزشی در محل سالن همایش های مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه وبا حضورپرسنل واحد بهداشت محیط برگزار شد. ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
نوزدهم بهمن ماه جلسه پرسش وپاسخ آقای دکتر نصیری وکارشناسان واحد بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
پنجشنبه بیست وچهارم بهمن ،جلسه آموزشی درخصوص HIV برای رابطین ادارات وکارشناسان مراکز برگزارشد: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
مدیران و کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه نیز همراه با سایر اقشار جامعه در راهپیمایی 22بهمن شرکت کردند: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
بیستم بهمن ماه آزمون سالیانه بهورزان حوزه شهرستان کرمانشاه برگزار شد: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت کرمانشاه ، درجلسه مورخ 92/11/15 کارشناسان این مرکز ،لزوم انجام فعالیت های آموزشی دررابطه پیشگیری از بیماری ایدز HIV یادآور شد: ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
آقای دکتر نصیری درجلسه کارشناسان مرکز بهداشت برلزوم توجه ویژه و ارائه خدمات به گروههای هدف بخصوص مادران باردار تاکیدکرد ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
مراکز بهداشتی درمانی قزانچی ، ورله و مرزبانی نیز طی هفته گذشته توسط سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مورد بازدید دوره ای قرارگرفتند: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت کرمانشاه ، در راستای بازدیدهای دوره ای خود ،بخش بیلوار و مرکز بهداشتی درمانی پیرکاشان وواحدهای تابعه آنراموردبازدیدقرارداد: ۸ بهمن ۱۳۹۲