آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1392

عنوانتاریخ انتشار
نفرات اول ودوم آزمون برنامه مادران استان کرمانشاه ، ازهمکاران شهرستان کرمانشاه بودند: ۲۵ شهریور ۱۳۹۲
دوازدهم شهریور ، روز بهورز است . ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
کارگاه یکروزه " بهداشت محیط در مراکز درمانی و مطب ها " در مورخه 28/5/92 توسط واحد سلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزارگردید ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
تالارهای پذیرایی واقع درخارج شهرکرمانشاه موردبازرسی و بررسی وضعیت بهداشت محیط قرارگرفتند: ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرمانشاه در مورخ 3/6/92 در محل فرمانداری کرمانشاه برگزار گردید: ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادرسال 1392فعالیتهای متعددی داشته است: ۹ شهریور ۱۳۹۲
آغاز به کار اولین همایش علمی،آموزشی" بازی های رایانه ای و ارتقای سلامت" با رویکرد سبک زندگی سالم ۶ شهریور ۱۳۹۲
برنامه آموزشی "شرایط جوی محیط کار " در تاریخ سوم شهریورماه 1392 برگزارگردید ۵ شهریور ۱۳۹۲
به مناسبت فرارسیدن هفته دولت مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد افتتاح گردید: ۳ شهریور ۱۳۹۲
به مناسبت فرارسیدن هفته دولت پایگاه بهداشتی درمانی مهر رازی افتتاح گردید: ۳ شهریور ۱۳۹۲
دفترآموزش وارتقای سلامت وب سایت های متعدی در زمینه آموزش سلامت ایجاد نموده است: ۳ شهریور ۱۳۹۲