آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1396

عنوانتاریخ انتشار
برگزاری ورزش صبحگاهی و جلسه آموزشی به مناسبت هفته ملی سلامت بانون ایران با حضور بانوان در پارک معلم ۳۰ مهر ۱۳۹۶
برگزاری مراسم پیاده روی بانوان شاغل در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ۲۹ مهر ۱۳۹۶
برنامه های اجرا شده درتاریخ26 مهر1396 به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ۲۸ مهر ۱۳۹۶
برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران جهت کارکنان دانشکده بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
اهم فعالیتهای ستاد مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در هفته ملی کودک سال 1396 ۲۶ مهر ۱۳۹۶
آقای دکتر علیرضا طلوعی بعنوان رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه منصوب گردید ۲۶ مهر ۱۳۹۶
جلسه درون بخشی هفته ملی سلامت بانوان ایران برگزار شد ۲۴ مهر ۱۳۹۶
جلسه درون بخشی هفته ملی سلامت بانوان با حضور همکاران واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید. ۲۴ مهر ۱۳۹۶
شعار امسال هفته ملی «سلامت بانوان ایران» که از 24 الی 30 مهرماه برگزار می‌شود ،«ورزش نسخه رایگان سلامت زنان » است. ۲۲ مهر ۱۳۹۶
جلسه برون بخشی هفته ملی سلامت بانون ایران با حضور نمایندگان ادارات شهرستان کرمانشاه برگزار گردید. ۲۲ مهر ۱۳۹۶
جلسه درون بخشی هفته ملی سلامت بانوان با حضور همکاران ستاد مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید ۲۰ مهر ۱۳۹۶
فعالیت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در روز چهارم هفته سالمند (13 مهرماه1396) ۱۹ مهر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه درون و برون بخشی هفته ملی کودک ۱۷ مهر ۱۳۹۶
فعالیت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در روز پنجم هفته سالمند ۱۶ مهر ۱۳۹۶
فعالیتهای واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در روز سوم هفته سالمند(12 مهر ماه1396) ۱۵ مهر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه آموزشی جهت کارشناسان بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور ریاست نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو ۱۵ مهر ۱۳۹۶
فعالیت های یازدهم مهرماه واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته سالمند ۱۳ مهر ۱۳۹۶
24 لغایت 30 مهر ماه 1396 - هفته سلامت روان گرامیباد ۱۳ مهر ۱۳۹۶
برخی از فعالیتهای بمناسبت هفته سالمند در تاریخ دهم مهر ماه انجام شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۶
کشف کارگاه غیرمجاز تولید "آب زرشک" و "ترشک" در کرمانشاه ۱۱ مهر ۱۳۹۶
پلمب ۵ کارگاه غیر مجاز تهیه بستنی سنتی در کرمانشاه ۱۱ مهر ۱۳۹۶
بمناسبت آغاز هفته سالمند، از مرکز سالمندان مهر نیکان بازدید بعمل آوردند. ۱۱ مهر ۱۳۹۶
چهارم مهر ماه ، جلسه درون بخشی با حضور ناظرین مناطق هشت گانه بهداشت وکارشناسان مراقب سلامت مرکز خدمات جامع روستایی برگزار گردید. ۱۱ مهر ۱۳۹۶
جلسه برون بخشی هفته سالمند جهت نمایندگان ادارات کرمانشاه برگزار شد ۱۱ مهر ۱۳۹۶
26 شهریور ماه 1396برنامه آموزشی نرم افزار های معاینات سلامت شغلی و طب کار و سامانه جامع بازرسی برگزار شد ۱۰ مهر ۱۳۹۶
نذری دارها و نذری خورها بخوانند ۸ مهر ۱۳۹۶
مراقبت زائرین حج تمتع در مرز هوایی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه ۵ مهر ۱۳۹۶
جلسه توجیهی ایراپن و سامانه سیب جهت پزشکان ۳ مهر ۱۳۹۶
جلسات هماهنگی خدمات بهداشتی در اربعین حسینی(ع) برگزار گردید ۱ مهر ۱۳۹۶
کارگاه نمونه برداری مواد غذایی درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد ۱ مهر ۱۳۹۶