درباره ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 
  

نام و نام خانوادگی:دکتر علیرضا طلوعی     
   
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی  
  
آدر
س پست الکترونیکی:  

 

e mail

email.d.toloee

  


سوابق و مسئولیت ها :

دکتر علیرضا طلوعی دارای مدرک دکترای پزشکی عمومی متولد 1345 در شهرستان قصر شیرین می باشد ، وی ورودی سال 1366 دانشگاه علوم پزشکی ایران است که در سال 1374 فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آغاز نمود.

از سوابق کاری وی می توان به مسئولیت مراکز بهداشتی درمانی سید یعقوب ، ماهیدشت ، رشیدی اشاره کرد.

دکتر طلوعی که مدتی معاونت درمان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه را بر عهده داشت ، مدیریت بیمارستان آیت ا... طالقانی و فعالیت در معاونت درمان دانشگاه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

از سوابق اخیر وی می توان 10 سال معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی و نیز سرپرستی کلینیک های ویژه مستقل در دانشگاه را نام برد.

گفتنی است پیشتر دکتر امید بحیرایی مسئولیت فوق را عهده دار بوده است.

همچنین سرپرست دانشگاه با اهداء لوح تقدیری بدین شرح از خدمات ارزنده دکتر امید بحیرایی تقدیر کرد.


 

 

 

درباره معاونت بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه


خانم دکتر آیین فر   
نام
نام خانوادگی : مهر نوش آیین فر       
مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

برخی از مدیران ومعاونت های قبلی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////