10قانون طلایی سازمان بهداشت جهانی برای تهیه مواد غذایی ایمن وبهداشتی:

1- مواد غذایی فرآوری شده را انتخاب کنید(مثل شیر وفرآوردهای ابنی پاستوریزه).
2- مواد غذایی رابطور کامل بپزید.
3- مواد غذایی پخته شده را درکوتاه ترین فاصله زمانی مصرف نمایید.
4- مواد غذایی پخته شده را با دقت وبطور ایمن نگهداری نمایید.
5- مواد غذایی را که قبلا" پخته شده،قبل از مصرف مجددا" بطور کامل حرارت دهید.
6-ازتماس مواد غذایی خام و مواد غذایی پخته شده جلوگیری نمایید.
7-دست ها رابطور مرتب بشویید.
8-سطوح آشپزخانه رابه دقت تمیز نگه دارید.
9- مواد غذایی را از دسترس حشرات ، جوندگان ودیگر حیوانات دورنگه دارید.
10-از آب آشامیدنی سالم استفاده نمایید
.
         
                  رعایت بهداشت مواد غذایی ضامن حفظ سلامت شماست.