حفظ سلامت در خانه تکانی قبل از نوروز(نکات و توصیه های ایمنی وسلامت)

 خطرهای خانه تکانی 


خانه تکانی یکی از آدابی است که در روزهای پایانی سال در بین خانواده های ایرانی مرسوم است و یکی ازسنت های قابل قبول ایرانیان می باشد، که چنانچه با رعایت ایمنی همراه باشداز مشکلاتی مانند درد کتف ، درد گردن ، کمردرد ، مسمومیت ، خارش پوست ، دررفتگی و شکستگی ها پیشگیری می گردد.

خطرهای خانه تکانی

برخی نکاتی که باید در ایام خانه تکانی باید رعایت گردد:
- توصیه می گردد از ترکیب کردن مواد شیمیایی مانند جوهر نمک و مواد سفید کننده و لک بر با یکدیگر
پرهیز گرددزیرا بخارات و گازهای ناشی از ترکیب مواد شوینده شیمیایی بسیار سمی و خفه کننده است.
- در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده‌های شوینده و پاک کننده، پنجره‌ها را باز کنید تا هوا به خوبی در محیط جریان داشته باشد.
- همیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سریعاً در آن را ببندید و دقت کنید که هیچ وجه در دسترس کودکان قرارنگیرند.
- در صورتی که کودک شما ماده‌ای غیر خوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس 115و یا مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم به شماره 190تماس بگیرید.
-  محصولات شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین و داروها را در ظرف اصلی آن نگهداری کنیدو هیچ‌گاه این فرآورده‌ها را در ظرف مواد خوراکی (مانند بطری نوشابه) نگه‌داری نکنید. زیرا ممکن است این عمل سبب خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان و مسمومیت شدید آنها گردد.

 

بسته آموزیشی واطلاعاتی خطرهای خانه تکانی(دفتر آموزش وارتقای سلامت  - معاونت بهداشت ، وزارت بهداشت)بسته آموزیشی واطلاعاتی خطرهای خانه تکانی(دفتر آموزش وارتقای سلامت - معاونت بهداشت ، وزارت بهداشت)

 

اخبار ومطالب مرتبط:
خطر آسیب های پوستی و چشمی و حتی خفگی براثر شوینده های شیمیایی
7 شوینده شیمیایی که پاک کننده سلامتی هستند!
موارد احتیاطی هنگام استفاده از سفیدکننده ها
 ایمن خانه تکانی کنید، کمردرد، سقوط، اگزما و مسمویت در کمین شماست
اهمیت رعایت نکات ایمنی در خانه تکانی تشریح شد