درباه خودمراقبتی ومطالب آموزشی مرتبط:

 خود مراقبتی  

درباره خود مراقبتی  خودمراقبتی: خودمراقبتی عملی است که در آن، هر فردی از دانش، مهارت، و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می‌کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند. منظور از به طور مستقل، تصمیم گیری درباره خود و با اتکا به خود است. البته این تصمیم گیری می‌تواند شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران (چه متخصص، چه غیرمتخصص) نیز باشد. اگرچه خود مراقبتی، فعالیتی است که مردم برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می‌دهند؛ ولی گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلی‌ها و همشهریان آنها نیز گسترش می‌یابد. به هر حال، در تعریف خودمراقبتی، ۵ ویژگی زیر مستتر است:

  1. رفتاری است داوطلبانه
  2. فعالیتی است آموخته شده
  3. حق و مسئولیتی است همگانی برای حفظ سلامت خود، خانواده و نزدیکان
  4. بخشی است از مراقبت‌های نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمندان
  5. و بزرگسالانی که قادر به خودمراقبتی نیستند، نیازمند دریافت مراقبت‌های بهداشتی از ارایه دهندگان خدمات اجتماعی یا بهداشتی خواهند بود.

با توجه به مدل ارتقای سلامت فرد محور، به هنگام مواجهه با یک مشکل بهداشتی و برای حفظ و ارتقای سلامت، ۵ منبع اصلی در اختیار اشخاص است که شامل: خود شخص، دیگر افراد عادی، متخصصین، اطلاعات موجود و محیط می‌باشند. مراقبت از خود به معنای عملی است که در آن شخص از خود به عنوان یک منبع استفاده و به طور مستقل از دیگران از سلامت خودش مراقبت می‌کند. در اینجا منظور از استقلال عمل، تصمیم گیری برای خویش با اتکای به خود شخص می‌باشد شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیر تخصصی از دیگران (چه افراد غیر متخصص و چه متخصصین) نیز می‌شود.

 

  ********************************************************

لذا باتوجه به اهمیت موضوع خود مراقبتی ولزوم دردسترس بودن مطالب آموزشی برای عموم مردم و از منابع معتبر ، درزیر برخی از مطالب مرتبط گردآوری گردیده ودر  اختیار شما می باشد.

 الف) مطالب مرتبط با موضوع خود مراقبتی از سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت بهداشت. دفتر آموزش و ارتقای سلامت:

 
خودمراقبتی - تعاریف و جنبه های مختلف آن خودمراقبتی - تعاریف و جنبه های مختلف آن
سیاستهای کلی سلامت و خودمراقبتی سیاستهای کلی سلامت و خودمراقبتی
مولفه های توانمندسازی برای خودمراقبتی مولفه های توانمندسازی برای خودمراقبتی
راهنمای برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی راهنمای برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی
مولفه های توانمندسازی برای خودمراقبتی مولفه های توانمندسازی برای خودمراقبتی
همکاری بین بخشی برای سلامت1 همکاری بین بخشی برای سلامت 1  
همکاری بین بخشی برای سلامت2 همکاری بین بخشی برای سلامت 2
نظام خودمراقبتی در سازمانها نظام خودمراقبتی در سازمانها

خود مراقبتی و مردم 1
خود مراقبتی و مردم2 خود مراقبتی و مردم2
برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی
خودمراقبتی درکارگران جهت کاهش مواجهه با ریسک فاکتور های ارگونومیکی محیط کار خودمراقبتی درکارگران جهت کاهش مواجهه با ریسک فاکتور های ارگونومیکی محیط کار

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ب) فیلم وتیز دررابطه با مباحث خودمراقبتی (از سایت آوای سلامت)

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ج)  مطالبی که توسط همکاران مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه  گردآوری وتنظیم گردیده است:

خودمراقبتی سلامت قلب خـــودمراقبتی سلامت قلب

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 مطالب مرتبط:

 علل و عوامل تشدید آسم/ نقش خود مراقبتی در کنترل آسم

  10اصل خودمراقبتی

خود مراقبتی و تغذیه

پیام های مرتبط با خود مراقبتی در برنامه‌های کنترل اچ‌آی‌وی/ایدز

تیزها ومطالب آموزشی  ، فیلم ، بسته های  آموزشی  و .... در باره خود مراقبتی (از سایت آوای سلامت)