روش سالم سازی میوه وسبزیجات:

مرحله اول : پاکسازی
ابتدا سبزیجات را به خوبی پاک کنید تا گل ولای ومواد زاید سبزیجات برطرف گردد.
مرحله دوم: انگل زدایی
بعداز پاکسازی وتمیز کردن گل ولای ومواد زاید سبزیجات ، یک ظرف 5 لیتری را پراز آب کرده وبه ازاء هر لیتر آب 3تا5قطره مایع ظرف شویی به آن اضافه نموده وقدری آنرا هم بزنیدتاتمام سبزیجات درکفاب قرار گیرد وبعد از5 دقیقه سبزی را از روی کفاب جمع آوری کرده ودوباره با آب سالم شستشو دهید تا تخم انگلها ازسبزی جدا شود.
مرحله سوم : ضد عفونی
برای از بین بردن میکروب های بیماری زا یک گرم (نصف قاشق چایخوری )پودر پرکلرین را در ظرف محتوی 5لیتر آب می ریزیم تا کاملا" حل گرددومدت 5دقیقه سبزیجات انگل زدایی شده را دراین محلول قرار می دهیم.

مرحله چهارم: آبکشی
پس از انجام ضد عفونی سبزیجات آنها را دوباره با آب سالم به خوبی بشوییدتاباقیمانده کلر یا مواد ضدعفونی کنندۀ به کار رفته کاملا" از سبزسجات جدا شوند. پس از شستشو،می توانیدسبزیجات را با اطمینان کامل میا نمایید.