بهداشت آب وآب آشامیدنی سالم:

آبی برای نوشیدن مناسب است که از نظر ظاهری قابل قبول بوده ، فاقد کدورت ، رنگ ، بو ومزه باشدواز میکروبها ومواد معدنی وآلی که اثرات سوء بر سلامت مصرف کنندگان دارند ،عاری بوده ویا مقدار آنها از حد معینی تجاوز نکند. برخی از آلودگیهای آب ممکن است بوسیله چشم قابل رویت نباشد که برای تشخیص آن احتیاج به وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی می باشد.
1-همیشه از آب آشامیدنی سالم (لوله کشی شده) ویا آب بطری شده دارای مجوز وزارت بهداشت استفاده نمائید.
2-ازآشامیدن آب منابع غیر مطمئن  ومشکوک درمسیر جاده ها وپارک ها خودداری نموده وبه تابلوهای هشدار دهنده توجه نمایید.
3-در هنگام مسافرت با اتوبوس ، قطار و... برای نوشیدن آب فقط از لیوانهای یکبار مصرف واختصاصی استفاده نمائید.
4-چنانچه به آب مطمئن دسترسی ندارید برای سالم سازی آب به روش ها ی زیر اقدام نمائید:
الف-درمواردی که به سلامت آب مشکوک هستید یا می خواهیدبرای کودکان غذا تهیه کنید ، جوشاندن آب به مدت 5 دقیقه یا استفاده از قرص های هالوژن(مادۀ ضد عفونی کننده آب)طبق دستورالعمل آن ، به سالم سازی آب کمک می کند.
ب-استفاده از کلرمادر (یک درصد)
روش تهیه کلر مادر:
مقدار15گرم پودر پرکلرین 70درصد(یک قاشق غذاخوری)رادریک لیترآب حل نمائید.محلول به دست آمده را کلر مادر یک درصد می نامند که بایددر ظرف تیره رنگ نگهداری شود. برای سالمسازی آب 2تا7قطره از این محلول رابه یک لیتر آب اضافه نمائید. پس ازنیم ساعت آب آماده مصرف است.
5-درطول سفر اگر درکنار جوی آبی توقف کرده اید تاغذا را درآن جا میل کنید، به هیچ وجه به فکر استفاده ازآب جوی نیفتید.
6-یخ را از مراکز مطئمن تهیه کرده واز مصرف یخ هایی که در شرایط غیر بهداشتی و روی زمین نگهداری یا خرد شده اند، خودداری کنید.

آب سالم +غذای سالم +هوای سالم=زندگی سالم