درباره واحد امورآزمایشگاهها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 
 

مشخصات کارشناس مسئول واحد امورآزمایشگاههامرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی

شیرین فخری مرادی

 کارشناس علوم آزمایشگاهی

در باره  واحد امور آزمایشگاهها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

یک نفر بعنوان کارشناس امور آزمایشگاهها در ستاد مرکز بهداشت اداره امور آزمایشگاههای روستایی و شهری را بر عهده دارد که عمده فعالیتهای این بخش به شرح زیر است :

1)نظارت و بازدید از فعالیت همکاران شاغل درآزمایشگاههای مراکز و ارائه راهکارهای فنی و یا هماهنگی در جهت تهیه مواد و ابزار کار.

2)تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و بازآموزی همکاران آزمایشگاهی بر حسب ضرورت و دستورالعملهای وزارتی .

3)بررسی آمار کارکرد ماهیانه و سالانه همکاران و آزمایشگاهها و رسم جداول و نمودارهای مربوطه و اعمال مداخلات لازم .

4)کنترل و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و هماهنگی با سایر واحدهای درون بخشی جهت کنترل کیفی تجهیزات .

5)تهیه و توزیع مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها .

6)جذب و توزیع و سازمان دهی پرسنل در آزمایگاههای مراکز شهری و روستایی.

7)هماهنگی و همکاری با واحدهای درون بخشی و برون بخشی در رابطه با انجام طرح های بهداشتی و پژوهشی

8)مشارکت فعال در بحران های بهداشتی به منظور تشخیص به موقع بیماری و اخذ نمونه های بیولوژیکی

اسامی آزمایشگاههای فعال در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در جدول ضمیمه آمده است و این آزمایشگاهها به سه دسته تقسیم می شوند .

الف : آزمایشگاههایی که آزمایشات طبی انجام می دهند شامل آزمایشگاههای روستایی ماهیدشت کوزران و قزانچی و آزمایشگاههای شهری مسکن ، تعاون ، مرصاد، حاج دائی ، شهید رجائی ، سجادیه ، شهید سوری ، شهید مطهری ، رشیدی و حاج افغانی .

در آزمایشگاهای مسکن ، تعاون ، مرصاد، حاج دائی ، سجادیه و شهید سوری علاوه بر آزمایشات عمومی، آزمایشات ویژه کسبه و پیشه وران نیز انجام میگیرد . علاوه بر آن آزمایشگاه مرکز مسکن ، آزمایشگاه ویژه رانندگان نیز می باشد .

ب :آزمایشگاههایی که آزمایشات طبی اختصاصی انجام می دهند . شامل :

1-آزمایشگاه ازدواجی و استخدامی حافظیه

2-آزمایشگاه هیپوتیروئیدی ویژه نوزادان حافظیه

3-آزمایشگاههای وبا و مالاریا

4- آزمایشگاه سل

5-آزمایشگاه پاتولوژی پاپ اسمیر حافظیه

6-آزمایشگاه تشخیص گروه خون مشمولین مرکز حاج سرابی

ج : آزمایشگاه غیر طبی میکروبیولوژی آب مرکز ولیعصر (عج)

 

 بــالای صفحهفلش بالا