درباره واحد امورآزمایشگاهها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 
 

جدول مشخصات کارکنان ستادی واحد امورآزمایشگاهها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت آدرس پست الکترونیک

 1

شیرین فخری مرادی

 کارشناس علوم آزمایشگاهی

 کارشناس آزمایشگاه

 -

در باره  واحد امور آزمایشگاهها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

یک نفر بعنوان کارشناس امور آزمایشگاهها در ستاد مرکز بهداشت اداره امور آزمایشگاههای روستایی و شهری را بر عهده دارد که عمده فعالیتهای این بخش به شرح زیر است :

1)نظارت و بازدید از فعالیت همکاران شاغل درآزمایشگاههای مراکز و ارائه راهکارهای فنی و یا هماهنگی در جهت تهیه مواد و ابزار کار.

2)تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و بازآموزی همکاران آزمایشگاهی بر حسب ضرورت و دستورالعملهای وزارتی .

3)بررسی آمار کارکرد ماهیانه و سالانه همکاران و آزمایشگاهها و رسم جداول و نمودارهای مربوطه و اعمال مداخلات لازم .

4)کنترل و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و هماهنگی با سایر واحدهای درون بخشی جهت کنترل کیفی تجهیزات .

5)تهیه و توزیع مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها .

6)جذب و توزیع و سازمان دهی پرسنل در آزمایگاههای مراکز شهری و روستایی.

7)هماهنگی و همکاری با واحدهای درون بخشی و برون بخشی در رابطه با انجام طرح های بهداشتی و پژوهشی

8)مشارکت فعال در بحران های بهداشتی به منظور تشخیص به موقع بیماری و اخذ نمونه های بیولوژیکی

اسامی آزمایشگاههای فعال در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در جدول ضمیمه آمده است و این آزمایشگاهها به سه دسته تقسیم می شوند .

الف : آزمایشگاههایی که آزمایشات طبی انجام می دهند شامل آزمایشگاههای روستایی ماهیدشت کوزران و قزانچی و آزمایشگاههای شهری مسکن ، تعاون ، مرصاد، حاج دائی ، شهید رجائی ، سجادیه ، شهید سوری ، شهید مطهری ، رشیدی و حاج افغانی .

در آزمایشگاهای مسکن ، تعاون ، مرصاد، حاج دائی ، سجادیه و شهید سوری علاوه بر آزمایشات عمومی، آزمایشات ویژه کسبه و پیشه وران نیز انجام میگیرد . علاوه بر آن آزمایشگاه مرکز مسکن ، آزمایشگاه ویژه رانندگان نیز می باشد .

ب :آزمایشگاههایی که آزمایشات طبی اختصاصی انجام می دهند . شامل :

1-آزمایشگاه ازدواجی و استخدامی حافظیه

2-آزمایشگاه هیپوتیروئیدی ویژه نوزادان حافظیه

3-آزمایشگاههای وبا و مالاریا

4- آزمایشگاه سل

5-آزمایشگاه پاتولوژی پاپ اسمیر حافظیه

6-آزمایشگاه تشخیص گروه خون مشمولین مرکز حاج سرابی

ج : آزمایشگاه غیر طبی میکروبیولوژی آب مرکز ولیعصر (عج)

 

 بــالای صفحهفلش بالا