درباره آزمایشگاه آب شهرستان کرمانشاه

آزمایشگاه آب شهرستان کرمانشاه


آدرس :  کرمانشاه ،بلوار عشایر(سنجابی سابق)،روبروی نمایندگی ایران خودرو ،جنب مسجد امام حسین(ع) ، طبقه پایین مرکز خدمات جامع سلامتولیعصر(عج)

شماره تلفن تماس :  08338245500  مشاهده موقعیت مکانی روی نقشه ( پارسی جو  -  روی گوگل مپ ) (لطفا" از مروگر هایی مثل گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید )

رئوس فعالیتهای آزمایشگاه آب شهرستان کرمانشاه :    
1-نمونه برداری از آب شرب نقاط مختلف شهر طبق برنامه تنظیمی بصورت روزمره
2- انجام آزمایشات باکتریولوژیکی آب
3- انجام تست کلر باقیمانده در سطح شهر کرمانشاه
4-گزارش نقاطی از شبکه آب شهرکه فاقد کلر باشد و یا میزان کلر باقیمانده آن در حد استاندارد ومطلوب نباشد به شعب شرکت آب وفاضلاب در مناطق مختلف شهر کرمانشاه. 
5-گزارش شکستگی های شبکه آب وفاضلاب به شرکت آب وفاضلاب مناطق مختلف شهر کرمانشاه
6-انجام ید سنجی در اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی ،بیمارستانها ،پادگانها و...
7- پیگیری امورات مربوط به سبزیکاریها و اعتراضات مردمی در خصوص مشکلات آب
8- تهیه گزارش هفتگی تست کلر باقیمانده و ارسال جهت مراجع ذیربط
9-تهیه محیط کشت های مورد نیاز جهت آزمایشات میکروبی آب بصورت روزانه
10-تهیه وتنظیم آمارمربوط به به آزمایشات میکروبی آب به تفکیک شهر ،روستا و مراگز خصوصی بطور ماهیانه
11-تهیه وتنظیم آمار میزان کلر باقیمانده آب
12- تهیه وتنظیم آماریدسنجی انجام شده
13-آموزش دانشجویان معرفی شده از دانشکده بهداشت
14- آموزش همکاران معرفی شده از شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه
15-نمونه برداری از منابع تامین آب (چاه ، چشمه ،قنات)و انجام آزمایشات میکروبی و ارسال نمونه هایی که لازم است آزمایشات شیمیایی روی آنها انجام شود به آزمایشگاه آب مرکز بهداشت استان ،واقع در ابتدای خیابان بهار.
16- بازدید ونمونه برداری از آب کارخانه های یخ وآب استخرهای موجود در سطح شهرکرمانشاه
17-آماده سازی و استریل نمودن شیشه های مخصوص نمونه برداری آب و تحویل دادن به مراکزی نظیر : پادگانها ، زندانها ، صنایع ، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ،بیمارستانها و...

پیوندهای مرتبط با فعالیتها وبرنامه های آزمایشگاه آب

روش دانلود واستفاده ازاستانداردهای موجود در ایران راجع به آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب :
جهت دسترسی به تمامی استانداردهای موجود در ایران راجع به آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب ابتدا لیست فهرست استاندارهای ملی مرتبط با آب  را  دانـــلود  کرده سپس به سایت سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه کرده و سپس در قسمت شماره استاندارد شماره استاندارد مربوطه را وارد کرده سپس فایل استاندارد مورد نظر خود را دانلود کنید.


فهرست استانداردهای ملی مرتبط با آبفهرست استانداردهای ملی مرتبط با آب
***************************************************

آدرس و مشخصات آزمایشگاههای آب در  کرمانشاه(برای انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب):

***************************************************
**************************************************