آدرس ومشخصات آزمایشگاههای آب در کرمانشاه:

1- آزمایشگاه آب شهرستان کرمانشاه(وابسته به مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه):     (جهت آزمایشات میکروبی آب)
آدرس :  کرمانشاه ،بلوار عشایر(سنجابی سابق)،روبروی نمایندگی ایران خودرو ،جنب مسجد امام حسین(ع) ، طبقه پایین مرکز بهداشتی درمانی ولیعصر(عج)
شماره تلفن تماس :  08338245500

**********************************
2-آزمایشگاه مرکزی شرکت آب وفاضلاب شهری کرمانشاه:
کرمانشاه ، گلستان ،بلوار مصطفی امامی ،  پشت ساختمان اداری شرکت آب وفاضلاب استان کرمانشاه
تلفن تماس:   08338233600  و   08338230295  

**********************************
3-مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه:
نشانی آزمایشگاه : کرمانشاه، میدان نفت، بلوار زن، جنب شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، پژوهشگاه صنعت نفت، پردیس غرب
تلفن تماس:  08338358077    نمابر  08338369572  

صفحه اینترنتی مرتبط