وظایف واحد آمار وفناوری اطلاعات سلامت

شرح وظایف ها

 

ردیف

                                                                عنوان

1

نظارت و اجرای برنامه سرشماری مراکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی

2

دریافت برآورد جمعیت کلی شهرستان از سازمان برنامه و بودجه

3

نظارت و اجرای برنامه ثبت مرگ و میر (دریافت اطلاعات  فوت ها وگواهیهای فوت ازمعابر اطلاعاتی، ویرایش، پیگیری علل نامعلوم و ثبت درسامانه نظام ثبت مرگ)

4

نظارت و اجرای برنامه سامانه یکپارچه بهداشت (بروزرسانی جمعیت، گزارشگیری از سامانه ،ثبت وقایع حیاتی، ارزیابی خدمات گیرندگان سامانه ، ورود و خروج جمعیتها و...)

5

جمع آوری آمارهای خدمات بهداشتی و تسهیلاتی و ... از مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و ارسال به دانشگاه، معاونت بهداشتی و ...

6

تهیه و تحلیل شاخصهای بهداشتی و پنل مدیریتی با مشارکت واحدهای ستادی

7

اجرای برنامه های آموزشی مختص واحد (آمار، سامانه سیب، اتوماسیون ، it و...)

8

پایش و بازدید از مراکز، پایگاهها و خانه های بهداشت تابعه

9

تعامل با ادارات و سازمانهای شهرستان درخصوص تبادل اطلاعات و حضور در کمیته های مربوطه (ثبت احوال، فرمانداری، پزشک قانونی و...)

10

تعامل با واحدهای ستادی در راستای اجرای برنامه های بهداشتی (مشارکت درکمیته های فنی، ارائه آمارها و...)

11

هماهنگی در تامین، آموزش و اعزام  نیروهای کارشناس آمار و فناوری اطلاعات سلامت و پذیرش مراکز

12

ارائه اطلاعات مورد نیاز به محققین و دانشجویان مطابق دستورالعملهای اداری

13

نظارت، رفع نقص و توسعه شبکه زیرساخت واحدها ( ستاد، مراکز، پایگاهها و خانه های بهداشت تابعه و...)

14

نظارت، آموزش و رفع ایراد  کاربران اینترنت واحدها ( ستاد، مراکز، پایگاهها وخانه های بهداشت تابعه و...)

15

نصب کلاینتهای جدید، رفع نقص و اعمال تغییرات لازم درسیستم حسابداری تعهدی

16

مدیریت اتوماسیون اداری، تعریف، ویرایش و آموزش کاربران همچنین پشتیبان گیری، رفع نیازمندیها و مشکلات ایجاد شده

17

برقراری، جمع آوری، تمدید شارژ، نصب در محل و پشتیبانی از سرویس ADSL مراکز، پایگاهها وخانه های بهداشت زیر مجموعه و... متصل  به شبکه های شمس یا های وب و...

18

نصب آنتی ویروس و رفع مشکلات  و انجام هماهنگیهای مربوطه در سطح ستاد شهرستان، مراکز شهری و روستایی، پایگاهها و خانه های بهداشت تابعه و ...

19

رفع مشکلات و پیگیریهای مربوط به سخت افزار و نرم افزار سیستمهای واحدهای ستادی، مراکز شهری و روستایی، پایگاهها و خانه های بهداشت تابعه و ... 

20

انجام سایر امورات محوله بنا به نیاز سیستم