درباره واحدآموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

نام کارشناس مسئول: آقای محمد حسین پایکوب - کارشناس بهداشت عمومی
      
درباره واحدآموزش سلامت ، فعالیتها وبرنامه های آن :

موضوعات آموزشی از پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت و آوای سلامت :

         
کتابخانه سلامت دانستنی های سلامت

پیام های سلامت

فیلم سلامت
دیرین دیرین سلامت بسته های اطلاعاتی آموزشی رسانه های خودمراقبتی اینفوگرافی سلامت