شماره تلفن مراکز ویژه ارائه خدمات درخصوص بیماریهای مختلف(شهرستان کرمانشاه):

آدرس وتلفن مراکز پیشگیری و درمان هاری

           1-    مرکز حاج دایی واقع در چهار راه گلستان  تلفن : 38357070 و 38359054 و 09189203764 آقای محمدی

             2-  مرکز سلامت جامعه روستایی ماهیدشت واقع در بخش ماهیدشت   تلفن : 3824622028 و3568821 0918آقای جلالی

             3-  مرکز سلامت جامعه روستایی کوزران واقع در بخش کوزران   تلفن : 08325362184 و 09189289312 آقای امیری

             4- مرکز سلامت جامعه روستایی چنار واقع در بخش  سرفیروزآباد  تلفن : 09188335117 آقای گودرزی

             5-مرکز سلامت جامعه روستایی قلعه شاهخانی واقع در بخش  میاندربند تلفن : 09189262463 آقای زیبایی

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

آدرس وتلفن پایگاه دیده ور آنفولانزا  شهرستان کرمانشاه:

مرکز بهداشتی درمانی شهید رجایی واقع در شهرک دولت آباد      تلفن38263049 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 کلیه خدمات تشخیصی (وسایل نمونه گیری و آزمایش) و درمانی (ویزیت و دارو) سل در تمام مراکز خدمات جامع سلامت رایگان است

آدرس وتلفن مرکز ریوی: خیابان منزه مرکز ریوی تلفن : 37226768

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

.مشاوره رایگاه

آدرس مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مراکز مشاوره زنان آسیب پذیر به شرح ذیل است:

1- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره1واقع در میدان رفعتیه                                            تلفن:37274623

2- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره 2 تعاون جنب درمانگاه وحدت                                تلفن 34291037

3- مرکز مشاوره زنان شماره 1 خیابان منزه ساختمان سابق بیمارستان شهید فهمیده                  تلفن: 37228466

4- مرکز مشاوره زنان شماره 2  بلوار طاق بستان چهلمتری چقاکبود روبروی آزمایشگاه بهار    تلفن 34296701                                                                 

VCT: Voluntary councelling and testing                                       پایگاه مشاوره وآزمایش                        

PMTCT: Prevention Mother To Child Transmition     پیشگیری انتقال از مادر به کودک                         

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مراکز نمونه گیری خون پاشنه پای نوزادان در شهرستان کرمانشاه عبارتند از:

 مرکز سلامت جامعه شهری حافظیه واقع در  حافظیه بلوار شهید دکامی مرکز هادی معتضدی تلفن : 38367909

مرکز سلامت جامعه روستایی بوژان تلفن :38272340

مرکز سلامت جامعه روستایی رحیم آباد   تلفن:09183565705

مرکز سلامت جامعه روستایی سراب نیلوفر تلفن :32262264

مرکز سلامت جامعه روستایی نوکان         تلفن:34328617

مرکز سلامت جامعه روستایی کوزران       تلفن :08325362184

مرکز سلامت جامعه روستایی کهریز      تلفن:38331323

مرکز سلامت جامعه روستایی شهید باهنر  تلفن :34264175

مرکز سلامت جامعه روستایی سرونو       تلفن:34322207

مرکز سلامت جامعه روستایی قزانچی       تلفن :32282224

مرکز سلامت جامعه روستایی چنار         تلفن:09189203764

مرکز سلامت جامعه روستایی ورله        تلفن :09017211266

مرکز سلامت جامعه روستایی سید یعقوب تلفن:08324694033

مرکز سلامت جامعه روستایی قلعه        تلفن :32462573

مرکز سلامت جامعه روستایی ماهیدشت   تلفن:08324622028

مرکز سلامت جامعه روستایی مرزبانی    تلفن :32322323

مرکز سلامت جامعه روستایی بانگنجاب    تلفن: 08324691163

مرکز سلامت جامعه روستایی پیر کاشان    تلفن :32715200

و کلیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی دارای زایشگاه در سطح شهرستان

 آدرس و تلفن مراکز مشاوره تالاسمی: حافظیه بلوار شهید دکامی مرکز هادی معتضدی تلفن : 38367909

آدرس و تلفن بیمارستان مرجع PKU :بیمارستان محمد کرمانشاهی واقع در چهار راه هلال احمر  تلفن : 37218213