مروری بر بیماری های مهم و نظام مراقبت آنها

  الف -  بیماریهای واگیر:

 درحال حاضر 30 بیماری  مهم واگیر  تحت مراقبت قرار دارد،که در اینجا بطور مختصر به بیان برخی از آنها می پردازیم

 فلج اطفال:

 بیماری فلج اطفال به این علت حائز اهمیت می باشد که جهان درحال حاضر در حال ریشه کنی این بیماری می باشد و بروز حتی یک مورد نیز به عنوان اپیدمی محسوب می شود،کشور ایران نیز همگام با سایر کشورهای جهان در این زمینه فعالیت می کند وتاکنون زحمات زیادی در این زمینه انجام شده و سال 2010 به عنوان سال ریشه کنی کامل این بیماری اعلام شده است. در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها فعالیتهایی به شرح زیر انجام می دهد:

- آموزش تعاریف، راههای انتقال و نحوه برخورد با مورد مشکوک به پرسنل بهداشتی

- حساس سازی پرسنل بهداشتی و پزشکان  با ارسال دستورالعمل های جدید

- بیماریابی و گزارش سریع و تلفنی تمام موارد مشکوک

- بررسی موارد مشکوک بصورت فوری و گزارش تلفنی به استان جهت گزارش به سطح کشوری و سازمان بهداشت جهانی

- تهیه 2 نمونه مدفوع و ارسال به آزمایشگاه وروس شناسی کشوری طی 3 روز جهت تایید یا رد بیماری از موارد مشکوک

- پیگیری روز شصت تمام موارد و طبقه بندی موارد

- واکسیناسیون کودکان برعلیه بیماری در تمامی نقاط شهرستان و حتی جمعیتهای عشایری و حاشیه نشینها

- لکه گیری واکسیناسیون در مناطقی که پوشش پایینی دارند و در مهاجرین خارجی در اوایل هر سال در دو نوبت

سرخک:

بیماری سرخک در مرحله حذف قرار دارد (حذف:به معنی کنترل بیماری به نحوی است که بیماری مشکل بهداشتی منطقه نباشد)،در مورد این بیماری اقدامات زیر انجام می شود:

- آموزش تعاریف ،نحوه انتقال و راههای پیشگیری و عوارض بیماری به پرسنل بهداشتی

- حساس سازی پرسنل در زمینه کشف به موقع موارد مشکوک وگزارش تلفنی

- گزارش موارد مشکوک به سطح استانی

- بررسی موارد مشکوک وکنترل اطرافیان از نظر ابتلا

- تهیه 3 نمونه ادرار،سرم خون و حلق و ارسال در اسرع وقت به آزمایشگاه ویروس شناسی کشوری برای تایید یا رد بیماری

- واکسیناسیون کودکان در تمامی نقاط شهرستان علیه بیماری

- واکسیناسیون عشایر و حاشیه نشینان علیه بیماری

ایمنسازی

برنامه ایمنسازی یکی از مهمترین تجربیات موفق در زمینه بهداشت همگانی است که در کشور ما با بهره گیری از ساختار شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی و نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن توانسته است حدود 99 درصد گروه هدف را تحت پوشش واکسیناسیون همگانی قرار دهد. شاخصهای پوشش در روستاها و شهرها حاکی از عدالت در توزیع منابع در تمام مناطق می باشد. در شهرستان کرمانشاه نیز همسو با تمام کشور و در راستای نیل به هدف کنترل بیماریها برنامه گسترش ایمنسازی در تمام مناطق شهری و روستایی طبق آخرین دستورالعمل کشوری اجرا میگردد و در راستای حفظ و ارتقاء شاخصها اقدامات زیر پیش بینی میگردد:

              1-     اجرای برنامه های آموزشی برای پزشکان و پرسنل بیماریها

              2-     ادغام واکسنهای جدید در برنامه ایمنسازی طبق دستورالعمل ها

              3-     تهیه و توزیع بموقع واکسن، سرنگ و سایر تجهیزات لازم

              4-     جایگزینی تجهیزات فرسوده زنجیره سرما

              5-     آموزش به جمعیت تحت پوشش توسط پرسنل رده محیطی

              6-     شناسایی و پیگیری عوارض منتسب به واکسیناسیون

              7-     جمع آوری، جمع بندی و ارسال آمارها به رده بالاتر

مالاریا

بیماری مالاریا در حال حاضر به دلیل زحمات چندین ساله پرسنل بهداشتی، این بیماری بطور کامل در شهرستان تحت کنترل قرار دارد. ولی به دلیل ارتباط گسترده و فراگیر شهرستان با کانونهای آلوده، پایش و مراقبت مداوم بیماری به شرح ذیل صورت می پذیرد:

- تامین و توزیع وسایل نمونه گیری به میزان کافی (لام، لانست و ...)

- آموزش بصورت برگزاری سمینار و کلاسهای آموزشی با شروع فصل گرما بصورت سالیانه برای حساس نمودن پرسنل بهداشتی

- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت عموم مردم توسط پرسنل بهداشتی شاغل در مراکز و خانه های بهداشت

- بیماریابی (تهیه لام خون محیطی) از افراد تبدار مشکوک، گردشگران از مناطق با خطر بالا از نظر انتقال بیماری و مسافرین به مناطق با خطر بالای بیماری مانند بندر عسلویه ، بندر عباس و...

- آزمایش نمونه های افراد مشکوک در اسرع وقت (بطور ریگان)

- دپوی داروی مورد نیاز در مرکز بهداشت شهرستان

- درمان سریع بیماران تشخیص داده شده، پیگیری و پایش درمان

 هاری:

بیماری هاری یک بیماری صعب العلاج و 100 در صد کشنده می باشد که در اثر گزش حیوانات خونگرم ایجاد می شود و در حال حاضر نیز به دلیل گزارش موارد قطعی از هاری حیوانی و تعدادی موارد مشکوک انسانی در استان و کشندگی بالای آن به عنوان یک اورژانس مطرح می باشد. سیستم بهداشتی در این زمینه همیشه باید هوشیار بوده و موارد حیوان گزیدگی را به سرعت کشف و مراقبتهای مورد نیاز را برای آنها انجام دهد ، در همین راستا و در جهت پیشگیری از بیماری کشنده هاری اقداماتی به شرح زیر توسط واحد مبارزه با بیماریها انجام می شود:

-  آموزش و ایجاد حساسیت جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم در زمینه آشنایی با بیماری هاری

-  آموزش و حساس سازی پرسنل بهداشتی و عموم مردم در زمینه لزوم پیگیری و مراقبت موارد حیوان گزیده

-  تزریق سرم و واکسن ضد هاری برای موارد حیوان گزیده در اسرع وقت و پیگیری ادامه درمان توسط مرکز پیشگیری و درمان هاری 

-  گزارش فوری موارد مشکوک انسانی و بررسی اپیدمیولوژی مورد

-  گزارش حیوانات مشکوک به اداره دامپزشکی جهت بررسی موارد و تهیه نمونه

-   برگزاری جلسات هماهنگی با ارگانهای درگیر در این زمینه جهت همفکری و گزارش فعالیتها و رفع مشکلات و بویژه ساماندهی اتلاف سگهای ولگرد

-   انجام شیفتهای 24 ساعته به صورت متمرکز با توجه به حساسیت بیماری در مرکز بهداشت کرمانشاه

-   پیگیری انجام واکسیناسیون موارد حیوان گزیدگی از ستاد به صورت موردی با توجه به حساسیت موضوع

آدرس وتلفن مراکز پیشگیری و درمان هاری

           1-    مرکز حاج دایی واقع در چهار راه گلستان  تلفن : 38357070 و 38359054 و09189913612 آقای محمدی

             2-  مرکز سلامت جامعه روستایی ماهیدشت واقع در بخش ماهیدشت   تلفن : 3824622028 و3568821 0918آقای جلالی

             3-  مرکز سلامت جامعه روستایی کوزران واقع در بخش کوزران   تلفن : 08325362184 و 09189289312 آقای امیری

             4- مرکز سلامت جامعه روستایی چنار واقع در بخش  سرفیروزآباد  تلفن : 09188335117 آقای گودرزی

             5-مرکز سلامت جامعه روستایی قلعه شاهخانی واقع در بخش  میاندربند تلفن : 09189262463 آقای زیبایی

 

تب مالت:

تب مالت یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام می باشد که اغلب حیوانات اهلی را درگیر می کند و انسان بطور اتفاقی در مسیر این بیماری قرار می گیرد،این بیماری مشکل اصلی منطقه است  و چون به عنوان یک بیماری شغلی به حساب می آید ،در نتیجه بیشتر بین دامداران ،قصابان وکسانی که به نحوی با دام درتماسند مشاهده می گردد. در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها همگام با سایر نقاط استان و سازمان دامپزشکی اقداماتی به شرح زیر در این زمینه انجام می دهد:

- آموزش بیماری، راههای انتقال، روشهای پیشگیری و محافظت فردی به پرسنل بهداشتی در غالب برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی و به عموم مردم به خصوص دامداران و... توسط پرسنل بهداشتی آموزش دیده

-  برگزاری کمیته بیماریهای مشترک و هماهنگی با دامپزشکی جهت واکسیناسیون به موقع دامها و معدوم کردن حیوانات آلوده

-  بیماریابی و درمان افراد مبتلا و پیگیری ادامه درمان و بهبودی

-  تامین و توزیع داروهای مورد نیاز جهت درمان مبتلایان

-  بررسی افراد مبتلا و آموزش آنها

  آنفولانزا و آنفلوآنزای پرندگان:

یکی از شایعترین بیماری های جوامع که بار اقتصادی بسیار سنگینی تحمیل می کند بیماری آنفولانز است. این بیماری یکی از بیماریهای ویروسی حاد می باشد که هر10 تا 20 سال یکبار بصورت پاندمی (جهانگیری) بروز می کند ،در حال حاضر ما در زمان تخمینی بروز پاندمی این بیماری هستیم که بدلیل وجود جمعیت بالای افرادحساس به بیماری نوپدید آنفولانزای پرندگان در حال شکل گیری است و با توجه به کشندگی بالای ویروس فعلی در حال حاضر یکی از اورژانسهای جهانی می باشد. در همین راستا این واحد اقداماتی به شرح زیر جهت مقابله با بروز این بیماری خطرناک انجام میدهد:

- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف بیماری ، نحوه تشخیص افراد مشکوک و نحوه برخورد با آنها جهت پرسنل بهداشتی

- برگزاری کمیته بیماریهای مشترک با همکاری ارگانهای مختلف شهرستان و آمادگی جهت مقابله با اپیدمی احتمالی

- واکسیناسیون گروههای در معرض خطر برعلیه بیماری (با توجه به محدود بودن میزان واکسن فقط گروههای درمعرض خطر واکسینه می شوند)

- تجهیز و آماده سازی دو اکیپ مختلف متشکل از پزشک ، کارشناس مبارزه ، کارشناس بهداشت محیط  و راننده جهت مقابله با گزارشهای احتمالی

- هماهنگی با سازمان دامپزشکی در صورت بروز بیماری در ماکیان و حضور اکیپ ویژه در محل جهت معدوم سازی و محدود نمودن دامنه بیماری و شروع درمان پیشگیری پرسنل در معرض خطر

-پایش و کنترل سوشهای در گردش ویروسهای آنفولانزای انسانی در جمعیت بوسیله نمونه گیری ترشحات حلقی (در موارد مشکوک به آنفولانزای انسانی و پرندگان)  در پایگاه های دیده ور آنفولانزا و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه ویروس شناسی

آدرس وتلفن پایگاه دیده ور آنفولانزا  شهرستان کرمانشاه:

مرکز بهداشتی درمانی شهید رجایی واقع در شهرک دولت آباد      تلفن38263049 

بیماریهای اسهالی:

یکی از مشکلات اساسی شهرستان به دلیل کم آبی و  مهاجر پذیر بودن استان کرمانشاه و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بین المللی، بیماریهای اسهالی می باشد. آموزش نحوه صحیح ضدعفونی کردن آب مصرفی و حساس سازی مسئولان در رسیدگی به آب آشامیدنی و سبزیکاریهای اطراف شهر از اقدامات موثر در این زمینه می باشد، اقدامات دیگری که توسط واحد مبارزه با بیماریها در این زمینه انجام می شود به شرح زیر است:

-  برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در زمینه تعاریف و نحوه مراقبت بیماریهای اسهالی جهت پرسنل  و عموم مردم

-  آموزش و اطلاع رسانی در زمینه ضدعفونی کردن آب، میوه و سبزیجات

-  بررسی موارد اسهال خونی و آموزش بیمار و خانواده بیمار

-  بیماریابی با استفاده از گرفتن نمونه مدفوع ( سواب رکتال ) از کلیه موارد اسهالی جهت کشف به موقع و پیشگیری از بیماری شدید و کشنده وبا

- گزارش گیری از بیمارستانها و مطبهای خصوصی و مراقبت و پیگیری بیماران گزارش شده

- آمادگی در خصوص طغیانهای احتمالی . برگزاری جلسات درون بخشی و بین بخشی

- کشف طغیانها و اقدام فوری و بهنگام جهت کنترل طغیان

- دپوی داروهای مورد نیاز برای کنترل طغیان احتمالی

سل

بیماری سل یکی از بیماریهای بازپدید است که پس از یک دوره کاهش بروز در کل جهان، به علت  همزمانی با عفونت HIV و مقاومت دارویی (MDR) با شدت بیشتری در حال انتشار در جهان می باشد بطوریکه در حال حاضر به عنوان یکی از اولویت های سازمان بهداشت جهانی مطرح می باشد. در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها مطابق با دستورالعمل کشوری مبارزه با سل اقداماتی به شرح زیر در سطح شهرستان انجام می دهد:

- تامین و توزیع داروهای ترکیبی مبارزه با سل و وسایل نمونه گیری

- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف ، راههای انتقال ، راههای پیشگیری و... جهت پرسنل و عموم مردم

- بیماریابی (تهیه نمونه خلط ) از افراد مشکوک (دارای سرفه بیش از 2 هفته)

- آزمایش نمونه های جمع آوری شده در اسرع وقت

- درمان بیماران کشف شده با راهکار DOTS (درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم) جهت پیشگیری از انتشار بیماری

- پیگیری افراد خانواده و افراد در معرض تماس با بیمار جهت شناسایی موارد جدید سل

- پیگیری درمان بیماران و پایش آنها برای جلو گیری از موارد عدم موفقیت درمان

- درمان پیشگیری بیماران HIV مثبت

 کلیه خدمات تشخیصی (وسایل نمونه گیری و آزمایش) و درمانی (ویزیت و دارو) سل در تمام مراکز خدمات جامع سلامت رایگان است

آدرس وتلفن مرکز ریوی: خیابان منزه مرکز ریوی تلفن : 37226768

ایدز و هپاتیت های ویروسی:

در حال حاضر جهان در مرحله پاندمی (جهان گیری) بیماریهای خونی، سرمی مانند ایدز ، هپاتیت B و C قرار دارد ، بیماریهای فوق از نوع بیماریهای ویروسی بوده که اکثرا فاقد واکسن و دارو می باشند ، لذا پیشگیری مهمترین راه مقابله با آنها می باشد و در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها اقداماتی به شرح زیر انجام می دهد:

 - اطلاع رسانی به عموم مردم در زمینه راههای پیشگیری

- برگزاری سمینارها و جلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

-  انجام مشاوره جهت کسانی که رفتارهای پرخطر داشته اند در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری همچنین ارائه خدمات اطلاع رسانی و مشاوره به عامه مردم از طریق پایگاهها و مراکز مشاوره که در ذیل اشاره شده است.

-  بیماریابی ، مراقبت ، مشاوره و راهنمایی بیماران مبتلا

-  گزارش گیری از انتقال خون ، مطبها و آزمایشگاههای خصوصی و پیگیری بیماران

-  واکسیناسیون هپاتیت B برای کلیه کودکان، افراد در معرض خطر و خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت ب

-  گزارش موارد بصورت کتبی و ماهیانه به سطح بالاتر

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها علاوه بر بیماریهای فوق این واحد بیماریهایی نظیر سالک ، مننژیت ، سرخجه ، سرخجه مادرزادی ، اوریون ، دیفتری ، کزاز ، کزاز نوزادی ، سیاه سرفه ، تیفوئید(حصبه) ، عوارض واکسیناسیون ، تبهای خونریزی دهنده ، جذام ، تب راجعه ، تیفوس ، توکسو پلاسموز ، کیست هیداتید ، گال(جرب) ، بیماریهای آمیزشی ( سوزاک ، سیفلیس و... ) و... را نیز تحت مراقبت  و پیگیري دارد.

  Ã      جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و ارسال آمارها:

 آمار بیماریهای واگیر از سطح خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت(اولین سطح سیستم بهداشتی) توسط مراکز خدمات جامع سلامتو نیز آمار رسیده از مطبهای خصوصی، آزمایشگاهها و بیمارستانها جمع آوری شده و از آنجا به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می گردد سپس توسط کارشناسان مبارزه با بیماریها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و این تجزیه و تحلیل ها در تعیین خط مشی ها و تصمیم گیریهای بهداشتی و تخصیص منابع و امکانات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آمار فوق سپس به سطوح بالاتر ارائه می گردد.با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان مرکز بهداشت به صورت فعال و روزانه به کلیه مطبها و بیمارستانها سرکشی می کنند.

   Ã      انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری:

در این زمینه واحد مبارزه با بیماریها اقدام به راه اندازی مرکز و پایگاههای مشاوره بیماریهای رفتاری نموده است که این مراکز در زمینه های ذیل فعالیت می کنند :

-   آموزش ، مشاوره و آزمایش داوطلبانه از افراد دارای رفتار پر خطر ( تماسهای جنسی غیر ایمن ، افراد دارای شرکای جنسی متعدد ، معتادان تزریقی و...)

-  آموزش ، مشاوره و درمان بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی

-  آموزش ، مشاوره و کاهش آسیب در افراد دارای رفتار پرخطر

-  آموزش ، مشاوره و مراقبت از افراد آلوده به ایدز و خانواده آنان

-  مشاوره و انجام پیشگیری دارویی برای افراد تماس یافته با خون و ترشحات آلوده

- کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستائی و پایگاه های سلامت مجهز به کیت رپید تست برای انجام آزمایش HIV می باشند.

آدرس مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مراکز مشاوره زنان آسیب پذیر به شرح ذیل است:

 1- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره1واقع در میدان رفعتیه                                            تلفن:37274623

2- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره 2 تعاون جنب درمانگاه وحدت                                تلفن 34291037

3- مرکز مشاوره زنان شماره 1 خیابان منزه ساختمان سابق بیمارستان شهید فهمیده                  تلفن: 37228466

4- مرکز مشاوره زنان شماره 2  بلوار طاق بستان چهلمتری چقاکبود روبروی آزمایشگاه بهار     تلفن 34296701                                                                 

VCT: Voluntary councelling and testing                                       پایگاه مشاوره وآزمایش                         

PMTCT: Prevention Mother To Child Transmition     پیشگیری انتقال از مادر به کودک                         

 

*************************************************

ب -  بیماری های غیر واگیر

دیابت:

 دیابت نوع 2 یکی از مشکلات بهداشتی جامعه است که با توجه به افزایش امید به زندگی و گسترش زندگی بی تحرک ماشینی شیوع روز افزون آن مورد انتظار است؛ بحق دیابت را باید طغیا ن خاموش دانست چرا که با عوارض گوناگون آن مانند عوارض قلبی عروقی، عوارض چشمی و نابینایی، عوارض کلیوی و ... آسیبهای جبران ناپذیری به مردم و جامعه بجا می گذارد. فعالیتهایی که به طور معمول برای دیابت صورت می گیرد عبارتست از:

- آموزش در خصوص دیابت و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی

- نظارت بر شناسایی بیماران دیابتی در سطح خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامتروستایی و مراقبت ماهیانه آنها توسط بهورز و مراقبت سه ماهه پزشک جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض بیماری

 - هماهنگی بین خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت با واحد دیابت در جهت مراقبت بیماران

 - غربالگری هر سه سال یکبار کلیه افراد در معرض خطر بالای 30 سال و خانمهای باردار

 - ارائه خدمات به بیماران دیابتی در مراکز و پایگاههای شهری بصورت غیرفعال

 - شناسایی افراد پره دیابتیک و غربالگری سالیانه ایشان

 فشار خون:

فشارخون نیز چون دیابت با توجه به تغییر الگوی زندگی و عوارض قلبی، کلیوی و ... خود به عنوان طغیان خاموش مطرح بوده و فعالیتهای ذیل برای آن در حال انجام است:

 - آموزش در خصوص فشار خون و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی

- غربالگری فشار خون در سطح خانه های بهداشت جهت شناسایی بیماران فشارخونی و مراقبت ماهیانه آنها توسط بهورز و مراقبت سه ماهه پزشک جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض بیماری

  تالاسمی:

 - آموزش در خصوص تالاسمی و عوارض آن و همچنین چگونگی انتقال بیماری از والدین به فرزندان به عموم مردم و کارکنان بهداشتی و همچنین عاقدین (دفاتر ازدواج)

- غربالگری دختران و پسران متقاضی ازدواج (استراتژی اول تالاسمی)

- مشاوره جهت زوج ناقل

- مراقبت تنظیم خانواده دقیق و مطمئن زوج ناقل

- مراقبت زوج ناقل به منظور پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور انجام آزمایشات تشخیص پیش از تولد (PND) برای والدین و جنین و در صورت نیاز انجام سقط درمانی

- کنترل زوجهایی که قبل از سال 1376 ازدواج کرده اند و دارای کودک مبتلا هستند. (استراتژی دوم) چون قبل از سال 76  آزمایشات قبل از ازدواج انجام نمی شده و زوجین از وضعیت ناقل بودن یا نبودن خود بی خبرند.

 - مراقبت والدین بیماران تالاسمی و همراهی آنها تا به دنیا آوردن یک نوزاد سالم 

 - مراقبت زوجهایی که کودک سالم دارند اما در طی آزمایشات معمول متوجه ناقل بودن خود شده اند (اجرای استراتژی سوم پیشگیری از تالاسمی ماژور)

اختلال کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان:

بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید باعث ایجاد یک مورد عقب ماندگی ذهنی در هر 500 تولد زنده می گردد. با غربالگری و آزمایش خون پاشنه پای نوزادان می توان از بروز یک مورد عقب ماندگی جلوگیری کرد و علاوه بر بخشیدن زندگی عادی به فرد مبتلا، خانواده و جامعه را نیز از پذیرش بار یک فرد عقب مانده نجات داد. بدین منظور برنامه غربالگری نوزادان از نظر کم کاری مادرزادی تیروئید به شرح ذیل در حال اجراست:

 - آوزش و اطلاع رسانی به مردم، خانمهای باردار و کلیه پرسنل مراکز خدمات جامع سلامتاعم از پرسنل مبارزه، ماما، بهداشت خانواده و پزشک 

- اجرای غربالگری و گرفتن خون پاشنه پای نوزادان در 17 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و مرکز بهداشتی درمانی شهری حافظیه  

- تامین وسایل و مواد لازم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری

- ارسال نمونه های گرفته شده به ازمایشگاه غربالگری نوزادان واقع در مرکزبهداشتی شهری حافظیه

- پاسخگو بودن در خصوص جواب آزمایشات به والدین

- پیگیری و فراخوان موارد مشکوک  به هیپوتیروئیدی  جهت آزمایشهای مجدد و تائید بیماری و سایر اقدامات مورد نیاز 

- ارجاع موارد بیمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوینت

 

  

مراکز نمونه گیری خون پاشنه پای نوزادان در شهرستان کرمانشاه عبارتند از:

 مرکز سلامت جامعه شهری حافظیه واقع در  حافظیه بلوار شهید دکامی مرکز هادی معتضدی تلفن : 38367909

مرکز سلامت جامعه روستایی بوژان تلفن :38272340

مرکز سلامت جامعه روستایی رحیم آباد     تلفن:09183565705

مرکز سلامت جامعه روستایی سراب نیلوفر تلفن :32262264

مرکز سلامت جامعه روستایی نوکان         تلفن:34328617

مرکز سلامت جامعه روستایی کوزران       تلفن :08325362184

مرکز سلامت جامعه روستایی کهریز        تلفن:38331323

مرکز سلامت جامعه روستایی شهید باهنر  تلفن :34264175

مرکز سلامت جامعه روستایی سرونو       تلفن:34322207

مرکز سلامت جامعه روستایی قزانچی       تلفن :32282224

مرکز سلامت جامعه روستایی چنار         تلفن:09189203764

مرکز سلامت جامعه روستایی ورله          تلفن :09017211266

مرکز سلامت جامعه روستایی سید یعقوب  تلفن:08324694033

مرکز سلامت جامعه روستایی قلعه           تلفن :32462573

مرکز سلامت جامعه روستایی ماهیدشت    تلفن:08324622028

مرکز سلامت جامعه روستایی مرزبانی      تلفن :32322323

مرکز سلامت جامعه روستایی بانگنجاب    تلفن: 08324691163

مرکز سلامت جامعه روستایی پیر کاشان    تلفن :32715200

و کلیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی دارای زایشگاه در سطح شهرستان

 آدرس و تلفن مراکز مشاوره تالاسمی: حافظیه بلوار شهید دکامی مرکز هادی معتضدی تلفن : 38367909

آدرس و تلفن بیمارستان مرجع PKU :بیمارستان محمد کرمانشاهی واقع در چهار راه هلال احمر  تلفن : 37218213

 

 

سوانح و حوادث:

- آموزش به عموم مردم نسبت به اهمیت سوانح و حوادث و میزان مرگ و میر بالای آن

- تکمیل نمودن چک لیستهای ایمنی منزل در سطح خانه های بهداشت هر 6 ماه و آموزش جهت برطرف نمودن عوامل حادثه زا و اصلاح مکانهای حادثه زا در منازل در سطح روستاها

- ثبت حوادث در بیمارستانها به منظور شناسایی اولویت عاملهای سوانح و حوادث در شهرستان جهت برنامه ریزی و پیشگیری

سرطان:

- تشکیل کمیته سرطان با شرکت مسئولین اتاقهای عمل و مدارک پزشکی بیمارستانها و پاتولوژیست، مسئول ثبت احوال شهرستانها، پزشکی قانونی

- گرفتن آمارهای سرطان از مراکز پاتولوژی و بیمارستانها

- گرفتن آمارها از مراکزی همچون گورستانها، پزشکی قانونی و ... بمنظور تقویت سیستم گزارش سرطان بر مبنای جمعیت

- آموزش در خصوص سرطانها بخصوص سرطانهای شایع در شهرستان نظیر، پوست، خون، معده و برگزای همایش بمنظور اطلاع رسانی به مردم درخصوص هشدارهای مهم پیشگیری از سرطان و اصلاح رژیم غذایی و رفتارهای تسهیل کننده ایجاد سرطان مانند ترک دخانیات، استفاده از سبزیجات و میوه ها و ...  

پروتکل ایراپن:

به دلیل افزایش روند مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، سازمان جهانی بهداشت از دو دهه پیش بیماریهای غیرواگیر را جزو اولویت های بهداشتی کشورهای در حال توسعه اعلام کرده است.دلیل عمده این وضعیت می تواند تغییراتی باشد که در سال های اخیر در شیوه زندگی مردم ایجاد شده است وشاید بتوان یکی از علل ایجاد این تغییرات را علاوه بر مقتضیات زندگی کنونی ، در آگاهی و نحوه عملکرد مردم دانست. در حال حاضر اهمیت توجه به بیماریهای غیرواگیر در دنیا و به خصوص در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش نمایان بوده و کشور مانیز از قاعده مستثنی نیست. ضرورت توجه همه جانبه به بیماری های غیرواگیر مسئولان امر را برآن داشت تا با تشکیل کمیته ای ملی با عنوان «کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسلامی ایران» با تمرکز بر بحث بیماری های غیرواگیر در جهت پیشگیری و کنترل هرچه بیشتر این دسته از بیماری ها و عوامل خطر مرتبط با آنها تلاش کرده و فعالیت های موجود در این زمینه را به نحو مقتضی جهت دهد. در چارچوب اهداف نه گانه پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی با هدف کنترل بیماری ، مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر تا سال 2025 میلادی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با تکیه بر دانش نیروهای متخصص خود در معاونت های مختلف اقدام به تهیه و تدوین سند که به امضای خانم مارگارت چان ؛ مدیر کل سازمانی جهانی بهداشت رسیده است نموده اند . سندی که نه تنها اهداف نه گانه سازمان بهداشت جهانی را نشانه گرفته بلکه اهداف دیگری را نیز با توجه به اولویت موجود کشور در بحث بیماریهای غیرواگیر تعریف نموده است.که با همکاری کارشناسان بین المللی این اهداف به 13 هدف ارتقاء پیدا کرد.

این اهداف از تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در قالب «سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط» با آنها می باشند که به شرح زیر هستند :

1-کاهش 25% از خطر مرگ های زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر 2-کاهش 20% از میزان تحرک بدنی ناکافی 3-کاهش 10% از مصرف الکل 4-کاهش 30% از میزان مصرف نمک سدیم 5-کاهش 30% از شیوع استعمال دخانیات 6-کاهش 25% از شیوع پرفشاری خون 7-جلوگیری از افزایش بیشتر چاقی و دیابت جمعیت 8-دسترسی 100% جمعیت به داروهای مناسب و فناوری های پایه وضروری برای درمان بیماری های غیرواگیر 9-دسترسی حداقل 70% به دارو و مشاوره لازم برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و حملات عروق مغزی 10-میزان صفر اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی و محصولات غذایی11-20% کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی 12-10% کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر 13-20% افزایش دسترسی به درمان بیماری های روحی روانی

دستورالعمل ارائه خدمات جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی بر اساس پروتکل (Package of Essential Noncomunicable disease)PEN صورت می گیرد و در ایران تحت عنوان IraPEN انجام می شود.

هدف اجرای برنامه PEN در ایران در قالب پیشگیری و کنترل چهار بیماری :1-قلبی و عروقی(سکته مغزی و فشارخون و ...) 2-دیابت 3-سرطان ها (کولورکتال، سرویکس، پستان) 4- آسم و بیماریهای مزمن تنفسی می باشدکه با تکیه بر پیشگیری و کنترل چهار عامل خطر مشترک 1-مصرف دخانیات 2-مصرف الکل 3-تغذیه ناسالم 4- تحرک بدنی ناکافی این اهداف قابل دسترس هستند.

« ماده 7 :

ماده 7 قانون برنامه پنجم توسعه ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامتی (مواد غذایی ، آرایشی- بهداشتی و ...) را توصیه می نماید و قانون گذار به منظور کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت و کاهش کشش تقاضای این نوع کالاها و خدمات به این موضوع توجه نموده تا با وضع عوارض، اخذ جریمه و منع تبلیغات موفق به این منظور گردد.

سایر برنامه های غیر واگیر:

آسم و بیماریهای مزمن تنفسی فعالیت بدنی نابینایی ناشنوایی پوکی استخوان بیماریهای عضلانی اسکلتی (کوله پشتی)

نظام مراقبت و  گزارش دهی بیماریهای واگیر و غیرواگیر:

بیماریهای واگیر بر حسب شدت ، میزان کشندگی ، مرحله کنترل و استراتژیهای ملی و بین المللی به صورت فوری(تلفنی) و کتبی(ماهیانه) به سطوح بالاتر گزارش می شوند.

بیماریهای مشمول گزارش فوری (تلفنی)

موارد مشکوک به:

* وبا (التور)* بوتولیسم   * فلج شل حاد * مالاریا  * سرخک * تیفوس  * سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی * مننژیت باکتریال* کزاز نوزادان و بالغین  * دیفتری * سیاه سرفه * تب زرد   * هاری و حیوان گزیدگی * تب های  خونریزی دهنده *عوارض متعاقب ایمن سازی * آنفلوانزای انسانی و پرندگان * پنومونی شدید * سیاه زخم تنفسی * طاعون * طغیان بیماریهای آب و غذا * تب دانگ * تب راجعه * تولارمی*  سایر بیماریهای واگیر در صورت مشاهده افزایش موارد

بیماریهای مشمول گزارش ماهیانه  (کتبی)

بیماریهای واگیر:

کلیه بیماریهای مشمول گزارش فوری ، سیاه سرفه، تیفوئید، هپاتیت ویرال، تب مالت، لیشمانیوز جلدی و احشایی، کیست هیداتیک، پدیکولوزیس، کچلی و بیماریهای قارچی پوست ، گال ،سل، جذام، عفونت های آمیزشی (سیفلیس و سوزاک)، شیگلوز و آمیبیازیس، لپتوسیپروزیس، فاسیولازیس، سیاه زخم جلدی، شیستوزومیازیس ، ایدز و HIV

بیماریهای غیر واگیر:

سرطان ها، تالاسمی، گواتر، فنیل کتونوری ، دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، آسم و بیماریهای مزمن تنفسی ، نابینایی ، ناشوایی ، بیماریهای عضلانی - اسکلتی ، پوکی استخوان و سوانح و حوادث