واکسیناسیون کووید 19

3 اقدام ضروری برای پیشگیری از کرونا

لازم به ذکر است کلیه مراکز شهری وروستایی وخانه های بهداشت دارای واکسن سینوفارم  هستند اما مراکز،طبق جدول زیر سایر واکسن ها را نیز ارائه می کنند: 

لیست مراکز انجام واکسیناسیون کرونا در شهرستان کرمانشاه

واکسىیناسیون دوز یادآور کووید 19

 سویه های مختلف کووید 19

 

 دستورالعمل ها ، مطالب آموزشی و ...  قبلی مربوط به بیماری کرونا     

 

دریافت پوستر های بیشتر درخصوص واکسیناسیون کودکان 5 سال به بالا

      

           

🔹 ورود به سامانه دریافت کارت واکسن دیجیتال (فارسی یا انگلیسی) و..

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 دستورالعمل کلیه واکسن های کرونا(آنچه باید  درباره واکسن های مختلف کرونا باید بدانیم)  دستورالعمل کلیه واکسن های کرونا(آنچه باید درباره واکسن های مختلف کرونا باید بدانیم)
          تمام نکاتی که باید درمورد واکسیناسیون کووید-۱۹ بدانیم
 راهنمای تدوین برنامه استقرار و واکسیناسیون ملی برای واکسن های کووید- 19 راهنمای تدوین برنامه استقرار و واکسیناسیون ملی برای واکسن های کووید- 19
          مطالب مرتبط: درباره کرونا ویروس (کووید 19)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


      
واکسىیناسیون کووید 19

 

 

انتخاب واکسن کرونا