آدرس ومشخصات پایگاههای تجمیعی واکسیناسیون کووید-19 در شهر کرمانشاه:

 به منظور تسریع در انجام  واکسیناسیون کووید-19 و رفاه حال  شهروندان گرامی  مراکز تجمیعی در کرمانشاه را ه اندازی شده است.

علاوه بر مراکز تجمیعی  ، سایت های خودرویی واکسیناسیون نیز آماده خدمت به همشهریان گرامی می باشند.

 

 🔹 ورود به سامانه دریافت کارت واکسن دیجیتال (فارسی یا انگلیسی) 

 

آدرس مراکز تجمیعی به شرح زیر است:

 پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون کووید درکرمانشاه   

  


مراکز تجمیعی 12
مراکز تجمیعی 11
مراکز تجمیعی 9
مراکز تجمیعی 1
واکسن سالمندان 6واکسن سالمندان 1

1