اضافه شدن بخش خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی به دستورالمعل معاینات سلامت شغلی:

خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی به دستورالمعل معاینات سلامت شغلی
 

 

با توجه به اضافه شدن بخش خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی به دستورالمعل معاینات سلامت شغلی ، پزشکان محترم دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی می بایست از تاریخ 30 خرداد 1397 به بعد که ویرایش جدید دستورالمعل ثبت معاینات در سامانه جامع  مدیریت بازرسی سلامت محیط وکاررا دریافت داشته اند(جهت دریافت آخرین دستورالعمل  وپیام ها به قسمت صندوق پیام سامانه بازرسی مراجعه نمایید ) و در دستورالعمل جدید جهت انجام خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی داشتن مقادیر " قند ناشتای خون " و " کلسترول "  معاینه شوندگان الزامی است، لذا پزشکان محترم  از این تاریخ به بعد حتما" درخواست آزمایش " قند ناشتای خون " و " کلسترول " را برای افراد ایرانی بالای 30 سال بنمایند.

 

تصویر قسمت خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی  دستورالمعل ثبت سامانه معاینات سلامت شغلی:

قسمت خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی در دستورالمعل ثبت سامانه معاینات سلامت شغلی

خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی به دستورالمعل معاینات سلامت شغلی

خلاصه برنامه انجام خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی و....  درهنگام انجام معاینات سلامت شغلی به شرح زیر است:
پس از انجام معاینات سلامت شغلی و اخذ نتایج آزمایشات پاراکلینیک ،
با حضور فرد معاینه شده و توسط مراقبین سلامت حاضر در محل کلینیک طب کار ، نتایج آزمایشات در سامانه سیب ثبت گردیده وسئوالاتی را که در راستای برنامه خطر سنجی می باشداز وی پرسیده می شودو پس از مشخص شدن نتیجه خطر سنجی(تعیین درجه خطر ) ، درصورتیکه فرد مشکل داشته باشد ،  دستورالعمل های مشخصی به او داده می شودتا با رعایت این دستورالعمل ها و زیر نظر مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود، میزان خطر کاهش یابد. 

 

مطالب مرتبط:

انجام خطرسنجی بیماریهای قلبی عروقی ، وانجام آزمایش و بررسی احتمال سرطان روده بزرگ ، سرطان دهانه رحم ، سرطان پستان ، در پایگاه های سلامت بصورت رایگان