کارت های خطر سنجی بیماریهای قلبی وعروقی

در برنامه خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی میزان خطر با رنگ های مختلف  نمایش داده شده و هر رنگ معنای خاصی دارد که به کمک آن می توانید از سلامتی خود آگاه شویدو برای کاهش خطر، دستورالعمل های مشخصی به شما ارائه می کند تا بتوانید با رعایت آنها به یک قلب سبز و سالم برسید.

 

کارت  های خطر سنجی بیماریهای قلبی وعروقی

کارت  های خطر سنجی بیماریهای قلبی وعروقی

کارت  های خطر سنجی بیماریهای قلبی وعروقی