مراکز انجام مشاوره محرمانه و رایگان وانجام آزمایش ایدز :

 

مشاوره رایگاه

در حال حاضر تمام مراکز و پایگاههای خدمات جامع سلامت در شهرستان کرمانشاه مجهز به رپید تست اچ آی وی هستند که بعد از انجام مشاوره رایگان بصورت محرمانه انجام و در صورت نتیجه مشکوک برای تایید نهایی به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ارجاع داده می شود. 

مراکز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیرشماره یک و دو

هدف مراکز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیر پیشگیری از انتقال اچ آی وی  دربین زنان دارای رفتارهای پرخطر می باشد

در این مراکز خدمات مشاوره روانشناسی،مامایی،مددکاری ،متادون درمانی و ... بصورت رایگان به زنان دارای واجد شرایط ارائه می گردد.بعضی خدمات تخصصی مانند دندانپزشکی ،پاپ اسمیر،زنان و زایمان و روانپژشکی نیز در صورت نیاز ارجاع داده می شود.لازم به ذکر دریافت کلیه خدمات بصورت محرمانه و رایگان انجام می شود

شهرستان کرمانشاه دارای دومرکزمشاوره ویژه زنان آسیب پذیر  شماره یک ودو به آدرس زیرمیباشد:

1-مرکز مشاوره ویژه زنان شماره یک واقع در کرمانشاه خ منزه بیمارستان شهید فهمیده سابق طبقه دوم مرکز مشاوره زنان شماره یک تلفن 37228466

2--مرکزمشاوره ویژه زنان شماره دو واقع درکرمانشاه بلوار تاق بستان .ابتدای چهل متری چقاکبود مرکز مشاوره زنان شماره دو تلفن 34296701

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری مراکزی هستند که قابلیت ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره، مراقبت ، درمان و پیشگیری، کاهش آسیب را به افراد در معرض بیشترین خطرابتلا و مبتلایان به اچ آی وی و مبتلایان به بیماریهای مقاربتی را دارند.

شهرستان کرمانشاه دارای دو مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره یک و دو به آدرس زیر می باشد:

1- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره یک واقع در کرمانشاه میدان فاطمیه(رفعتیه) مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره یک تلفن 37274623

2- مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری شماره دو واقع درکرمانشاه شهرک تعاون جنب مرکز خدمات جامع سلامت وحدت.مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره دو تلفن 34291037