انگ وتبعیض اچ آی وی – ایدز :

انگ وتبعیض در سراسر دنیا، به اشکال مختلف و دلایل متفاوت وجود دارد.و می تواند در برابر یک گروه از افراد با دین، اعتقاد و یا نگرش متفاوت با اکثریت جامعه و کشور اعمال شود.

انگ ،داغ ننگ: ترجمه کلمه stigma  این اصطلاح توسط یونانی ها، جهت اشاره به علائم بدنی ایجاد شده حاصل از سوزاندن و یا بریدن بر روی پوست افراد مجرم بکار برده شد. امروزه منظور از انگ، بیشتر رسوایی و ننگ حاصل از داشتن خصوصیاتی متفاوت از افراد دیگر است یکی از گروه هایی که خیلی با پدیده انگ روبه رو می شوند: افراد مبتلا به HIV هستند این بیماری در نظر افراد جامعه ترسناک بوده زیراارتباط تنگاتنگ ابتلا به اچ آی وی با مصرف مواد مخدر، محرک و روانگردان و نیز ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده است.

در بسیاری از جوامع این رفتارها در تضاد با ارزش های مذهبی و باورهای اجتماعی و فرهنگی است اینبیماری به گروه های خاصی نسبت داده می شود:مردان همجنس گرا، مصرف کنندگان مواد مخدر و افراد با تعدد رابطه جنسی همین موضوع باعث شده تصور شود که با دور ماندن از این گروهها و همچنین افراد HIVمثبت، می توان از خطر ابتلا به بیماری در امان ماند. بعضی افراد تصور می کنند که ابتلا به HIV مجازات الهی و یک جرم است. این امر باعث تشدید این انگ ها و در نتیجه تبعیض بین افراد HIV مثبت با سایر افراد می شود.آگاه نبودن از راه های انتقال HIVیکی از دلایل اصلی ایجاد انگ در مقابل افراد HIV مثبت است. حتی گاهی اوقات علیرغم اطلاعات کافی، مردم و حتی کارکنان بهداشتی نیز بین افراد مبتلا و غیر مبتلا تفاوت قائل می شوند. 

در دنیا تحقیقات زیادی در خصوص بررسی تاثیر انگ و تبعیض، بر اپیدمی ایدز انجام شده است. امروزه می دانیم که بین وجود انگ و تبعیض نسبت به HIV با تمایل افراد برای انجام آزمایش تشخیصی برای HIV ،دسترسی به داروهای ضد ویروس HIV و تمایل به افشای وضعیت ابتلا ارتباط وجود دارد: بین انجام آزمایش ودسترسی به درمان تمایل به افشای وضعیت ابتلارابطه وجود دارد

برای کم شدن سرعت پیشرفت اپیدمی AIDS/HIV  باید میزان انگ نسبت به افراد مبتلا کاهش یابد، تا افراد بدون نگرانی از مراجعه به مراکز مشاوره، آزمایش دهند همچنین بدون هیچ ترسی از تبعیض، در زمان نیاز به دریافت خدماتی چون دندانپزشکی و سایر خدمات، وضعیت ابتلای خود را اعلام کنند. 

ایدز تنها یک مشکل پزشکی نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز هستاین بیماری تابو تلقی می شود و با هاله ای از شرم و منع های اخلاقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع از اعلام بیماری از سوی افراد شده و همین مساله منجر به پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در نتیجه گسترش سریع آن می شود.

پیامدهای انگ و تبعیض:

طرد بیمار از خانواده و جامعه و محدودیت در معاشرت و فعالیت های اجتماعی و اشتغال ،انگ، تبعیض، نگرش و برخورد بد مردم و پزشکان به بیماران ،عدم بهره مندی بیماران از خدمات درمانی به دلیل ترس پزشکان در ارائه خدمات ،محدودیت در ازدواج 

در موارد کمتری طرد خانواده بیمار از جامعه ،ایجاد عوارض روانی در آنان، طلاق، ضرورت حفظ گمنامی در زندگی احساس خجالت از ابتلای به بیماری ،مشکالت در ادامه تحصیل ،محدودیت در داشتن زندگی 

اپیدمی ایدز باعث ایجاد واکنش های منفی در مردم شده است که: از ممنوعیت ورود افراد آلوده به ویروس اچ آی وی به خانه تا ایزوله شدن آن ها در خانواده ،اخراج از محیط کار ،عدم پذیرش کودکان مبتال در مدرسه متغیر است 

افراد مبتلا به ایدز حمایت های اجتماعی کمتری را در مقایسه با مبتلایان به سرطان دریافت می کنند. در بسیاری از موارد تشخیص ایدز با تبعیض و طرد فرد مبتلاهمراه است.افشای بیماری باعث تسریع رفتارهای تبعیض آمیز از طرف اعضای خانواده می شود انگ نسبت به بیماران به عنوان یک مانع مهم برای مراقبت در بیماران تصور می شود. افراد اچ آی وی که تجربه انگ را داشتند،آن را به صورت احساس ترس و شرم شرح دادند.لذا برای مقابله با انگ موجود، منزوی شدند و راهکار پنهان کاری را در پیش گرفتند. انگ وتبعیض در مورد اچ آی وی، می تواند به اندازه خود بیماری مخرب باشد.معمولا انگ نسبت به زنان اچ آی وی بیشتر از مردان است. 

انگ مرتبط با اچ آی وی که از سوی کارکنان درمانی نسبت به بیماران اعمال می شود، به دلایل زیر است: فقدان آگاهی درمانگران ،ترس آن ها از تماس های اتفاقی با بیمار ،باور آنها مبنی بر همراهی بیماری ایدز با رفتارهای غیر اخلاقی ،تبعیض نسبت به مبتلایان ایدز موجب پنهان کردن بیماری می شود وقتی انگ به این افراد زیاد باشد احتمال انتقال افزایش می یابد: به دلیل اینکه این افراد خود را به عنوان مبتلا معرفی نمی کنند و کتمان این موضوع به گسترش این بیماری کمک می کند. برخوردهای نامناسب و تبعیض آمیز نسبت به مبتلاان به ایدز در اجرای سیاست “ پیشگیری مثبت” تاثیر نامطلوبی دارد و ممکن است مبتلاان بیماری خود را پنهان کنند یا تعهد لازم نسبت به دیگران برای جلوگیری از انتقال ایدز را نداشته باشند با این وجود تاکنون هیچگونه گزارشی از انتقال عمدی اچ آی وی در کشور مشاهده نشده است.

درسنامه پیشگیری از انتقال اچ آی وی/ ایدز