پیشگیری:

ایدز یک بیماری رفتاری است آن چه، ما را در معرض خطر قرار می دهد رفتار پر خطر ماست، نه زندگی در کنار افراد مبتلا

مطمئن ترین راه پیشگیری از ابتلا به ایدز  داشتن رفتار سالم، پرهیز از روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده و پرهیز از اعتیاد است .

راه های پیشگیری از انتقال بیماری:
پیشگیری از انتقال بیماری از طریق ابزار مشترک: پرهیز از مصرف مواد مخدر و یا محرک پرهیز از استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده نظیر وسایل تزریق، سوزن خالکوبی و تیغ اصالح اجرای برنامه درمان نگهدارنده متادون 
پیشگیری از انتقال جنسی بیماری:خویشتن داری در زمان تجرد ،وفاداری به همسر و ارتباط جنسی در چارچوب روابط صحیح خانوادگی ،استفاده از کاندوم در ارتباط جنسی با شریک جنسی مبتلا و یا مشکوک به ابتلا ، پرهیز از مصرف مواد مخدر یا  محرک

پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به فرزند:
تحت نظر بودن مادر مبتلا توسط پزشک ،مصرف داروهای ضد ویروس در مادر مبتلا طی بارداری و زایمان ،انتخاب زایمان بصورت  سزارین بجای زایمان طبیعی ،مصرف داروهای ضد ویروس برای نوزاد متولد شده از مادر مبتلا،خودداری مادران مبتلا از شیردهی به نوزاد و تجویز شیر خشک

HIV از این راه ها منتقل نمی شود :

 راههایی که باعث انتقال بیماری نمی شود ،نیش حشرات ،خوردن و آشامیدن و استفاده از ظروف مشترک ،از راه تنفس ، عطسه و سرفه،تماسهای معمولی دست دادن و روبوسی کردن ،استخر و حمام ،استفاده از وسائل عمومی مانند تلفن واشک و بزاق
لذا فرد مبتلا بدون آنکه خطری برای سایرین ایجاد کند می تواند یک زندگی اجتماعی عادی داشته باشد و هیچگونه نیازی به جداسازی و قرنطینه وی وجود ندارد
.

نکته :افراد مبتلا به اچ آی وی می توانند در کنار اعضاء خانواده خود به زندگی عادی ادامه دهند ارائه آموزشهای جزئی به وی و اعضاء خانواده کافی است. جدا سازی و قرنطینه افراد مبتلا کمکی به امر پیشگیری از انتشار بیماری نخواهد نمود و به هیچ وجه توصیه نمی شود.