•راههای انتقال ایدز شناخته شده است ، چون عامل بیماری یعنی ویروس HIV فقط در گلبول سفید زنده می ماند و این گلبولها هم فقط در خون و بعضی ترشحات مانند ترشحات جنسی هستند پس بیماری از راه دیگری نمی تواند منتقل شود و اگر خون و یا ترشحات آلوده فرد بیمار با خون و یا مخاط بدن افراد سالم تماس پیدا نکند هیچ خطری برای انتقال بیماری وجود ندارد.
• بدلیل هزینه بالا و وجود منفی کاذب(دوره پنجره) ، غربالگری (آزمایش همگانی ) توصیه نمی شود و چون همیشه احتمال وجود عده ایی افراد آلوده که تشخیص داده نشده اند در جامعه هست ، جداسازی افراد شناخته شده نه تنها موجب مصونیت بقیه نمی شود، بلکه موجب می گردد افراد مشکوک برای اقدامات تشخیصی پیش قدم نشوندو بیماری خود را مخفی نگه دارند • بجای سعی در شناسایی و جدا سازی افراد آلوده، بهتر است، تصور کنیم تمام افراد جامعه ممکن است آلوده باشند و از تماس با خون و ترشحات هر کسی پرهیز نماییم .• در کشورها و جوامعی که به علت علم نا کافی اقدام به قرنطینه نمودن افراد شناخته شده کردند ، چون یک اطمینان کاذب در جامعه بوجود آمد و دیگر سایر مردم ، اصول احتیاطات را رعایت نمی کردند ، پس از مدتی با افزایش بسیار چشمگیر بیماران مواجه شدند.
•اینکه بیماری ایدز به این سرعت در جهان در حال پیشرفت است ، بیشتر مربوط به این است که با خصوصیترین رفتارهای انسان سروکار دارد و اینکه افراد آلوده علامت ندارند و می توانند بیماری را به سایرین منتقل کنند .خصوصا اینکه به غلط در بین مردم مرسوم شده است که ایدز مترادف ننگ و بدنامی است
•ویروس HIV مرز و کشور و شهر و محله نمی شناسد و می تواند همه را به یک نسبت مبتلا کند و چون بیماری تا مدتهای طولانی علامت ندارد، ممکن است خیلی از کشورها و شهرها علی رغم اینکه تعداد زیادی افراد آلوده دارند از وجود آنان بی خبر باشند. کشور ، شهر و محله ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
•ایدز یک بیماری عفونی است که هرکسی را می تواند مبتلا کند و نباید آنرا مترادف ننگ و بدنامی دانست و اگر کسی هم بدلیل رفتارهای غیر اخلاقی مبتلا شده است ،ابتلا به ایدز نیست که منجر به بدنامی وی می گردد ، پس نباید تصور شود هر کس ایدز دارد فرد ی خطا کار و مجرم است.
•وجود ننگ و بدنامی ناشی از ایدز یکی از دلایل عمده شیوع سریع بیماری در جامعه است ، زیرا افراد آلوده از ترس بدنامی ، بیماری خود را مشخص نکرده و ضمن آسیبهای جدی بخود ( بخاطر عدم مراقبت های روحی روانی و پزشکی )بعنوان مخازن مخفی آلودگی در جامعه باقی خواهند ماند.
•جوانان چون بسیار کنجکاو و خطر پذیر هستند از گروههایی می باشند که به شدت در معرض خطر رفتارهای خطرناک می باشند ، به اقتضای سنشان از یکدیگر هم بشدت تاثیر می پذیرند ، لذا بهترین شیوه برای محافظت آنان آموزش عده ایی از انها ست که این آموزش را به دیگران منتقل کنند. بعنوان مخازن مخفی آلودگی در جامعه باقی خواهند ماند.
•بهترین راه برای افرادی که رفتارهای پر خطر (اعتیاد تزریقی و...) دارند، این است که تحت مشاوره توسط افراد متخصص این کار قرار گیرند و در صورتی که لازم باشد این افراد تحت آزمایش نیز قرار خواهند گرفت.
•این کار در مراکزی به نام مراکز مشاوره ، انجام می شود .
•در کلیه مراکز بهداشتی درمانی و مراکز مشاوره خدمات مشاوره و آزمایش رایگان است.
•افراد بصورت داوطلبانه به این مراکز مراجعه می کنند و تمام اطلاعات آنها کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.
•در این مراکز قبل از اینکه فرد برای آزمایش ارجاع شود ، با او مشاوره می شود و فرد از نظر روحی روانی برای انجام آزمایش و دریافت پاسخ آماده خواهد شد.
•نفع این مراکز این است که علاوه بر آزمایش ، در صورت لزوم خدمات و آزمایشهای بعدی نیز صورت می گیرد.
•اهدا خون به منظور بررسی وضعیت سلامت فرد ، اقدامی بسیار نامناسب است زیرا ممکن است فرد در دوره پنجره (منفی کاذب ) باشد و به این ترتیب خون آلوده اهدا خواهد کرد و خودش هم چون بعدها پیگیری نمی شود از وضعیت سلامت خود آگاهی پیدا نخواهد کرد.