فهرست اخبار  

برپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت بمناسبت روز جهانی فشار خون
برگزاری کمیته درون بخشی روز جهانی آسم
در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1403 کمیته درون بخشی روز جهانی آسم در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

.
برگزاری کمیته درون بخشی روز جهانی فشار خون
در تاریخ 12 اردیبهشت 1403 کمیته درون بخشی روز جهانی فشار خون در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
برگزاری کارگاه پیشگیری از بیماری های هیپوتیروئیدی و فنیل کتونوری نوزادی
در این کارگاه پرستاران بیمارستان های سطح شهر و ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت روستایی حضور داشتند.
جلسه آموزشی HIVوسل
برگزاری جلسه آموزشی HIVوسل جهت مسئولین وناظرین مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی
آغاز طرح کشوری ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در مناطق غیر گرمسیری
در راستای اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال کودکان زیر 5 سال در مناطق پر خطر درحوزه شهرستان کرمانشاه در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1403 طی دو مرحله اجرا می گردد .
نخستین جلسه هماهنگی و هم اندیشی برنامه های حوزه بیماری های واگیر در سال جدید
در تاریخ 26 فروردین 1403نخستین جلسه هماهنگی و هم اندیشی برنامه های حوزه بیماری های واگیر در سال جدید در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
برگزاری جلسه آموزشی با تاکید بر بیماریابی اچ ای وی و سل
در این جلسه مسئولین مراکز و کارشناس ناظر مراقب سلامت مراکز محله محورحضور داشتند.
بازدید نماینده مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از برنامه زئونوز
بازدید نماینده مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از برنامه زئونوز (با تاکید تب کریمه کنگو ) از مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
برگزاری جلسه آموزشی با موضوع اهمیت نظام مراقبت سندرمیک بیماریهای واگیر
در این جلسه آموزشی مسئولین پایگاهها و کارشناسان ناظر مراقب سلامت شهری و روستایی حضور داشتند.
کمیته درون بخشی هفته ملی مبارزه باسرطان
در تاریخ 8 بهمن ماه 1402 کمیته درون بخشی هفته ملی مبارزه باسرطان در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.
جلسه آموزشی در راستای پویش ملی دیابت و فشار خون بالا
درتاریخ 19آذر 1402 جلسه آموزشی باموضوع مسیر استخراج نتایج آزمایشات قند انجام شده از سامانه سیب در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایگانی اخبار 
آرشیواخبار