قوانین ودستورالعمل های مرتبط با سلامت خانواده

 

آییـن نامه ها ودستـور العمل آیین نامه ها و دستورالعمل بهداشتی

 

 دستورالعمل های مربوط به برنامه کودکان:  
 نکات کاربردی در استفاده ازدستگاه پالس اکسیمتر برای کودکان بیمار نکات کاربردی در استفاده ازدستگاه پالس اکسیمتر برای کودکان بیمار راهنمای بوکلت کودک سالم (ویژه پزشک ) راهنمای بوکلت کودک سالم (ویژه پزشک ) 
 راهنمای بوکلت کودک سالم ویژه غیر پزشک راهنمای بوکلت کودک سالم ویژه غیر پزشک تفسیر منحنی زردی شیرخوران تفسیر منحنی زردی شیرخوران 
 بوکلت ماناویژه غیر پزشک1396 بوکلت ماناویژه غیر پزشک1396  بوکلت مانا ویژه پزشک1396 بوکلت مانا ویژه پزشک1396
 بوکلت کودک سالم ویژه غیر پزشک1397 بوکلت کودک سالم ویژه غیر پزشک1397  بوکلت کودک سالم ویژه پزشک1397 بوکلت کودک سالم ویژه پزشک1397
  دستورالعمل جدید تغذیه تکمیلی کودکان( شهریور1398) دستورالعمل جدید تغذیه تکمیلی کودکان( شهریور1398)  
 برنامه مادران  ، مامایی و ..... :  
 دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397 دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397   پرتکل مدیریت خونریزی های مامایی (جهت استفاده متخصصین زنان، بیهوشی و گروه مامایی) پرتکل مدیریت خونریزی های مامایی (جهت استفاده متخصصین زنان، بیهوشی و گروه مامایی)
مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (ویژه مراقبت سلامت و ماماها ) مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (ویژه مراقبت سلامت و ماماها )  راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان
 راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان دستورالعمل نحوه تکمیل فرم های جمع آوری اطلاعات مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندان  دستورالعمل استفاده از مکمل ید و فولیک در بارداری و شیردهی
 راهنمای وزن گیری دوران بارداری راهنمای وزن گیری دوران بارداری
 دستورالعمل کشوری مکمل یاری با ویتامین دی در ماردان باردار دستورالعمل کشوری مکمل یاری با ویتامین دی در ماردان باردار
 دستورالعمل نحوه استریل نمودن وسایل مامایی دستورالعمل نحوه استریل نمودن وسایل مامایی   
 مادران باردار پرخطر:  
 فلوچارت مراجعه مادر وانجام مراقبت درمراکز بهداشتی درمانی فلوچارت مراجعه مادر وانجام مراقبت درمراکز بهداشتی درمانی  نامه وزارتی نشاندار کردن مادر باردار پر خطر نامه وزارتی نشاندار کردن مادر باردار پر خطر
 نظام کشوری مراقبت مرگ مادری 1395 نظام کشوری مراقبت مرگ مادری 1395

 

 غربالگری کاردیو میو پاتی ومراقبت از بیماران قلبی
 
 فرم غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری فرم غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری  دستور العمل مراقبت از بیماران قلبی دستور العمل مراقبت از بیماران قلبی
 غربالگری ترومبو آمبولی ویرایش دوم سال1395 غربالگری ترومبو آمبولی ویرایش دوم سال1395  دستورالعمل ترومبو آمبولی در دوران بارداری دستورالعمل ترومبو آمبولی در دوران بارداری
 دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
 دستورالعمل غربالگری سندرم داون دستورالعمل غربالگری سندرم داون
 دستورالعمل غربالگری سلامت جنین دستورالعمل غربالگری سلامت جنین
 فرم غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری فرم غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری
 اخرین چاپ کتابچه کشوری سلامت مادران - راهنمای خارج بیمارستانی آخرین چاپ کتابچه کشوری سلامت مادران - راهنمای خارج بیمارستانی
 برنامه کشوری مادری ایمن مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) برنامه کشوری مادری ایمن مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(راهنمای خدمات خارج بیمارستانی)
 دستورالعمل ترومبو آمبولی در دوران بارداری دستورالعمل ترومبو آمبولی در دوران بارداری
 دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
 میانسالان  
 چارت 2 میانسالان ویزه مراقب سلامت و بهورز چارت 2 میانسالان ویزه مراقب سلامت و بهورز  بسته خدمات نوین سلامت میانسالان ویژه غیر پزشک بهورز- مراقب سلامت بسته خدمات نوین سلامت میانسالان ویژه غیر پزشک بهورز- مراقب سلامت
 سلامت زنان دردوره باروری و یائسگی ویژه ماماها سلامت زنان دردوره باروری و یائسگی ویژه ماماها
 دستورالعمل اجرایی ومحتوای آموزشی ماما دستورالعمل اجرایی ومحتوای آموزشی ماما
 پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان1397 پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان1397  
 مجموعه مداخلات اساسی بیمار یهای غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران«ایراپن» :

Package of Essential Non communicable Disease

 
 مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک) مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک)  مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوایی ماما) مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوایی ماما)
 مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی بهورز مراقب سلامت) مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی بهورز مراقب سلامت)

 دستورالعمل اجرایی ایراپن بهورز مراقب سلامت دستورالعمل اجرایی ایراپن بهورز مراقب سلامت
 آدرس مراکز درمان ناباروری در کرمانشاه:

1- مرکز دولتی درمان ناباروری بیمارستان معتضدی (آدرس : کرمانشاه ، میدان فردوسی)
2-
مرکز خصوصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی  (آدرس : كرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، سه را 22 بهمن ، ساختمان جهاد دانشگاهی)

 
  دستورالعملهای باروری سالم :
 
 دستورالعمل برنامه حمایت مالی زوج ناباروری و مدیریت و توسعه خدمات درمان ناباروری دستورالعمل برنامه حمایت مالی زوج ناباروری و مدیریت و توسعه خدمات درمان ناباروری  راهنمای کاربرد سامانه سیب در سلامت باروری راهنمای کاربرد سامانه سیب در سلامت باروری
 کتاب دستورالعمل روشهای پیشگیری ازبارداری کتاب دستورالعمل روشهای پیشگیری ازبارداری  دستورالعمل مراقبت وکنترل کرونا درخدمات هنگام ازدواج دستورالعمل مراقبت وکنترل کرونا درخدمات هنگام ازدواج
 دستورالعمل آموزش ومشاوره فرزند آوری دستورالعمل آموزش ومشاوره فرزند آوری  راهنمای ارایه خدمات باروری درشرایط کرونا راهنمای ارایه خدمات باروری درشرایط کرونا
 راهنمای اجرایی بستن لوله های رحمی راهنمای اجرایی بستن لوله های رحمی  
 سیاست های کلی جمعیت ابلاغ سیاست های کلی جمعیت  برنامه ملی کنترل وکاهش طلاق برنامه ملی کنترل وکاهش طلاق
 اهداف باروری و سیاستهای کلی جمعیت اهداف باروری و سیاستهای کلی جمعیت  اسناد بالا دستی برنامه های ملی و وظایف دستگاهی مرتبط با آموزش خانواده اسناد بالا دستی برنامه های ملی و وظایف دستگاهی مرتبط با آموزش خانواده
 پیشگیری از سقط های القایی پیشگیری از سقط های القایی
 
  بسته خدمات نوین سلامت سالمندان
 
 دستورالعمل های برنامه سالمندان دستورالعمل های برنامه سالمندان  بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه پزشک بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه پزشک
 بسته خدمت سالمندان مهر ماه 1398 بسته خدمت سالمندان مهر ماه1398  ( مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان ویژه بهورز و مراقب سلامت)  
 چک لیست ها:
 
 چک لیست نظارتی برنامه سالمندان درپایگاه سلامت وخانه بهداشت چک لیست نظارتی برنامه سالمندان درپایگاه سلامت وخانه بهداشت  چک لیست ارزیابی سامانه برنامه سالمندان چک لیست ارزیابی سامانه برنامه سالمندان
 اطلاعات حضور سالمندان (60 تا70 سال)در کلاس های بهبود شیوه زندگی اطلاعات حضور سالمندان (60 تا70 سال)در کلاس های بهبود شیوه زندگی
 (محاسبه قد و وزن سالمندان ناتوان (فرمول چاملا محاسبه قد و وزن سالمندان ناتوان (فرمول چاملا)

 نحوه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک سالمندان نحوه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک سالمندان
 
 تداوم وآموزش ویادگیری تداوم وآموزش ویادگیری
 شهر دوستدار سالمند شهر دوستدار سالمند
 بهداشت دهان و دندان در سالمندی بهداشت دهان و دندان در سالمندی
 فرم های جدید آماری شیوه زندگی 97 فرم های جدید آماری شیوه زندگی 97
 فرم آماری مراقبت سالمند ناتوان در منزل فرم آماری مراقبت سالمند ناتوان در منزل  فرم اطلاعات حضور سالمندان (60 تا70 سال)در کلاس های بهبود شیوه زندگی فرم اطلاعات حضور سالمندان (60 تا70 سال)در کلاس های بهبود شیوه زندگی

 

 نظام مراقبت سال 1396 نظام مراقبت سال 1396  مکمل یاری کودکان مکمل یاری کودکان مسواک انگشتی مسواک انگشتی 
 گروه بندی علل مرگ کودکان ICD10 گروه بندی علل مرگ کودکان ICD10  کتاب تکامل دوران ابتدای کودکی کتاب تکامل دوران ابتدای کودکی  کتاب بچه های کوچک ،آسیب های بزرگ کتاب بچه های کوچک ،آسیب های بزرگ
 کارت سلامت وبیماری مادر کارت سلامت وبیماری مادر  کارت حوادث کارت حوادث  راهنمای بوکلت حوادث راهنمای بوکلت حوادث
 راهنمای بوکلت مانا راهنمای بوکلت مانا  دستورالعملASQ11 دستورالعملASQ11  راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی
 دستورالعمل رتینوپاتی دستورالعمل رتینوپاتی  بوکلت مانا بوکلت مانا  بوکلت کودک سالم بوکلت کودک سالم
 آخرین جلد واکسیناسیون آخرین جلد واکسیناسیون