فهرست اخبار  

اقدامات انجام شده بمناسبت 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت و هفته خوابگاهها
بمناسبت 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت و هفته خوابگاهها اقداماتی توسط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
اقدامات انجام شده بمناسبت هفته جمعیت
در تاریخ 29 اردیبهشت 1403 بمناسبت هفته جمعیت اقداماتی توسط مرکز بهداشت شهرستان انجام گردید.
اقدامات انجام شده هفته جمعیت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
در تاریخ 28 اردیبهشت 1403بمناسبت هفته جمعیت اقداماتی در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه انجام گردید.
ویزیت و مشاوره زوجین نابارور
بمناست هفته جمعیت ویزیت و مشاوره زوجین نابارور انجام شد.
برگزاری جلسه آموزشی
برگزاری جلسه آموزشی تحت عنوان برسی عملکرد شاخص ها و بیان انتظارات و آشنایی باچک لیست پایش برنامه های کودکان و میانسالان
اهدا گل به زوجین
اهدا گل به زوجین مرکز مشاوره ازدواج غدیر به مناسبت هفته ملی جمعیت
برگزاری کمیته برون بخشی هفته ملی جمعیت
در تاریخ 24 اردیبهشت 1403 کمیته برون بخشی هفته ملی جمعیت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید .
برگزاری وبینار
برگزاری وبینار با موضوعات : مشکلات شایع سالمندان و بهداشت جسمی و روانی سالمندان جهت حوزه علمیه خواهران
تقدیر از همکاران
بمناسبت روز جهانی ماما از همکاران شاغل در ستاد مرکز بهداشت تقدیر بعمل آمد.
برگزاری جلسه آموزشی بررسی عملکرد شاخص ها و بیان انتظارات و آشنایی باچک لیست پایش برنامه سالمندان
این جلسه جهت مراقبین سلامت پایگاههای سلامت شهری و کارشناسان سلامت خانواده مراکز خدمات جامع سلامت روستایی برگزار گردید.
جلسه آموزشی جهت عشایر
این جلسه آموزشی جهت زنان عشایر در سیاه چادرهای عشایری منطقه شهرک پردیس برگزار گردید.
برگزاری جلسه منشور کرامت مادری
در مورخ 30 فروردین 1403 جلسه منشور کرامت مادری با حضور رئیس ،معاون و کلیه کارشناسان ستادی در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایگانی اخبار 
آرشیواخبار