آموزش نحوه نصب صفحه پذیرش آزمایشگاه:

جهت دریافت فیلم آموزشی نحوه نصب صفحه پذیرش آزمایشگاه  لطفا" اینجا کلیک کنید (ویژه کارکنان)

آموزش نحوه نصب صفحه پذیرش آزمایشگاه

توصیه های بهداشتی درباره مصرف داروها

دارو غذا نیست در مصرف آن  دقت نمایید.
      
مصرف دارو حتما" باید زیر نظر پزشک معالج شما انجام شود.
  
در بسیاری موارد استفاده خودسرانه دارو ، منجر به بروز عوارض دارویی جبران ناپذیر می شود.