فعالیت ها و برنامه ها واحدبهداشت مدارس:


 
فعالیت ها و برنامه ها  واحدبهداشت مدارس:
 
دانش آموزان یکی از مهمترین منابع انسانی هر جامعه را تشکیل میدهند ،توجه به سلامت این گروه از اهمیت واولویت ویژه ای برخودار است .
 
دراین راستا واحد بهداشت مدارس تاقبل از سال 1374بصورت ادغام یافته با واحد بهداشت خانواده فعالیت نموده است،ازسال 1374 به بعد با پشتیبانی مدیریتی و همکاری نیروهای ستادی، نیروهای مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی وبهورزان بصورت واحد مستقل نسبت به انجام فعالیتهای ذیل اهتمام می نماید :
 
1 - برنامه ریزی ،هماهنگی ،اجرا ،نظارت وپیگیری برنامه ها
 
2 - تشکیل وحضور در کمیته های شهرستانی با حضور سرپرست وکارشناسان مسئول واحدهاونمایندگان ارگان های ذیربط
 
    3 - تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی ، بین بخشی با نواحی آموزش وپرورش وارگان های ذیربط
 
4         - بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه
 
5         - جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی ومدارس تحت پوشش
 
6         - انجام معاینات غربالگری وپزشکی دانش آموزان در قالب شناسنامه سلامت
 
7         - شناسایی وارجاع دانش آموزان دارای اختلال و بیماری
 
8         - برگزاری جلسات آموزشی ،توجیهی وبازآموزی برای پرسنل
 
9         - برگزاری جلسات آموزشی برای گروههای هدف (دانش آموزان،مربیان،والدین)
 
10    - اجرای طرح ها وبرنامه ها شامل:طرح سنجش،اوقات فراغت،بیمار یابی پدیکلوز،شروع سال تحصیلی،هفته بهداشت روان ،بلوغ،هفته سلامت،روز جهانی کودک،ایدز،دیابت،قلب،بهداشت محیط و.....
 
11 - اجرای مسابقات بهداشتی،مسابقات ورزشی وبرگزاری نمایشگاهها شامل:مقاله نویسی ،نقاشی،شعر ،سرود ،روزنامه دیواری و....    واهدا جوائز به نفرات برتر
 
12    - بازدید ونظارت بر بهداشت محیط مدارس ، سرویسهای بهداشتی ، توزیع ومصرف شیر یارانه ، بوفه ها ،تغذیه میان وعده دانش آموزان، تهیه پس خوراند واعلام به نواحی آموزش وپرورش( هر سه ماه یکبار )
 
13      - ارائه خدمات حمایتی به دانش آموزان
 
14      - واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی وپایه اول متوسطه
 
15      - صدور کارت تندرستی برای خدمتگزاران ومتصدیان فروش مواد غذایی در مدارس
 
16      - اجرای طرح دهانشویه در مدارس ابتدایی
 
17      - تهیه وتوزیع پمفلت ،پوستر ،تراکت و...
 
18      - ارائه پیامهای بهداشتی از طریق صدا وسیما
 
19      - تهیه برنامه عملیاتی،تعیین شاخصهاوتهیه نمودارها،تهیه خلاصه فعالیتها وعملکرد سالانه درهر سال تحصیلی

 

مطالب مرتبط:  تاریخچه ، رسالت اهداف واحد بهداشت مدارس