مراحل اخذ گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی:

گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی

 

طبق ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایل نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی اماکن عمومی اشتغال دارند. موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت دارند.
    1-مراجعه پیشه وران جهت دریافت معرفی نامه به 
مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه .
     2- پیشه وران جهت ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی ،می بایست با در دست داشتن معرفی نامه به آموزشگاه بهداشت اصناف مراجعه نمایند.
     3-شرکت در کلاسهای پیش بینی شده به مدت 44ساعت ،در طول یک هفته.
     4-شرکت درآزمون پایان دوره.
     5-صدور گواهینامه توسط مدیر آموزشگاه بهداشت عمومی.
     6-ارسال گواهینامه ازآموزشگاه بهداشت اصناف به مرکز بهداشت، جهت تایید وامضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان.
     7-دریافت گواهینامه توسط پیشه وران از آموزشگاه بهداشت اصناف .
توجه:
مدت اعتبار گواهینامه فوق سه سال بوده وپس از پایان این مدت، پیشه وران می بایست دوره تکمیلی وبازآموزی را به مدت 12ساعت گذرانده وگواهینامه جدیددریافت دارند.
آدرس ومشخصات آموزشگاه بهداشت عمومی : کرمانشاه ،چهار راه مدرس ،بریدگی پشت پاساژ سعید، طبقه اول صندوق انصار المجاهدین ، تلفن تماس:  37286624