درباره هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی:

1

 

انسان‌ها باید همیشه برای حوادث طبیعی و غیرطبیعی از یک آمادگی لازم و ضروری برخوردار باشند.

روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده‌است.پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با توجه به ضرورت آگاه سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با پیشنهاد نامگذاری این روز به عنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» فرصتی را فراهم کرد تا هر ساله با برگزاری برنامه ها و فعالیت های آموزشی و ترویجی متنوع در این روز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره چند ده هزار قربانی این فاجعه تلخ، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شاخص های ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود.

5 دی ماه (روز ملی ) و 13 اکتبر مصادف با 21 مهرماه(روز بین المللی)کاهش اثرات بلایای طبیعی می باشد.

شعار سال 1398 در این روز   "ماندگار ، پایدار و مقاوم بسازیم"

 اقدامات مورد انتظار:
- آموزش روش های خود مراقبتی و کاهش خطر بلایا برای دانش آموزان در مدارس
- انجام اقدامات ارتقاء ایمنی در واحدهای بهداشتی (با تاکید بر ارتقاء ایمنی اجزای غیر سازه ای).
 - ارتقاء آمادگی عملکردی در واحدهای بهداشتی (آموزش و تمرین)۔
- برگزاری جلسات آموزشی در واحدهای بهداشتی برای مراجعین.

  "سند سندای" برای کاهش خطر بلایا (۲۰۳۰-۲۰۱۰) در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای ژاپن در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید.

خروجی مورد انتظار این چارچوب برای ۱۰ سال آینده به شرح ذیل است: "کاهش اساسی خطر و خسارات ناشی از بلایا نسبت به جان، معیشت و سلامت انسان ها و دارایی های فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و کسب و کار در جوامع و کشورها"
به همین منظور هفت هدف جهانی در جهت تحقق این خروجی به شرح ذیل تعیین شده است که عبارت است از:
الف) کاهش اساسی مرگ و میر ناشی از بلایا در سطح جهان تا سال 2030 با هدف کاستن متوسط مرگ سالانه در 100 هزار جمعیت طی سالهای 2015 تا 2030 در مقایسه با سال های 2005 تا2015
ب) کاهش اساسی جمعیت متأثر از بلایا در سطح جهان تا سال 2030 با هدف کاستن میزان متوسط سالانه در 100 هزار جمعیت طی سالهای 2015 تا 2030 در مقایسه با سال های 2005 تا2015
ج) کاهش قابل توجه خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از بلایا در جهان تا سال 2030در مقیاس جهانی تولید ناخالص ملی.
د) کاهش اساسی آسیب به زیرساخت های حیاتی و اختلال عملکرد خدمات اساسی تا سال ۲۰۳۰ (از جمله تسهیلات سلامت و آموزش از طرق گوناگون از جمله ارتقای تاب آوری آن ها.
ه) افزایش اساسی تعداد کشورهایی که تا سال 2030 دارای راهبردهای ملی و محلی کاهش خطر بلایا هستند.
و) ارتقاء اساسی همکاری های بین المللی با کشورهای درحال توسعه تا سال ۲۰۳۰ از طریق حمایت کافی و پایدار به منظور کمک به تکمیل اقدامات ملی برای اجرای این چارچوب.
ز) افزایش اساسی فراهم بودن و دسترسی مردم به سامان ههای هشدار سریع چند مخاطره ای و اطلاعات خطر بلایا و ارزیابی ها تا سال 2030 از طریق پشتیبانی کافی و پایدار به منظور حمایت از تکمیل اقدامات ملی برای اجرای این چارچوب.
در طی سه سال گذشته شعار روز ملی (۵ دی و بین المللی ( ۱۳ اکتبر) کاهش اثرات بلایا متناسب با اهداف اول تا سوم این سند بوده و امسال نیز هدف چهارم مد نظر قرار گرفته است.

//////////////////////////////////////////////////////////////

  شعار هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات طبیعی(2لغایت 8 دی ماه1396)  در سال 96 عبارت است از " کاهش تعداد افراد تحت تاثیر حوادث تا سال 1409" برنامه های جانبی را اجرا می نماید.

روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

*******************************************************

شعار سال 1393 سازمان جهانی بهداشت برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال 2014؛ "تاب‌آوری در برابر بلایا در طول عمر".

 

*******************************************************
هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال 1392 :

شعار این هفته  انسجام ملی ، نگاه پیشگیرانه ، مدیریت جامع مخاطراتمی باشد.
این برنامه‌ ها به منظور افزایش میزان مشارکت شهروندان حول محورهای پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و نیز هماهنگی و یکسان‌سازی اقدامات در سطح منطقه تنظیم شده است.
پیشگیری از حوادث و بالابردن آستانه تحمل افراد ، ایجاد آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی و کنترل آنها ،افزایش سطح اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه کاهش خطر اثرات سوانح طبیعی ، آشنایی شهروندان با فعالیت‌ها و اقدامات ستادهای مدیریت بحران و پایگاه‌های ویژه و چند منظوره در سطح منطقه، آموزش شهروندان به خصوص دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ، آموزش خودامدادی و دگرامدادی به شهروندان ، بخشی از اهداف برنامه‌هایی است که قرار است طی این هفته اجرا شود.

 

پوستر ، فیلم آموزشی و  .....  درخصوص بهداشت و ایمنی در زلزله