درباره هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی:

1

 

انسان‌ها باید همیشه برای حوادث طبیعی و غیرطبیعی از یک آمادگی لازم و ضروری برخوردار باشند.

   شعار هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات طبیعی(2لغایت 8 دی ماه1396)  در سال 96 عبارت است از " کاهش تعداد افراد تحت تاثیر حوادث تا سال 1409" برنامه های جانبی را اجرا می نماید.

*******************************************************

شعار سال 1393 سازمان جهانی بهداشت برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال 2014؛ "تاب‌آوری در برابر بلایا در طول عمر".

 

*******************************************************
هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال 1392 :

شعار این هفته  انسجام ملی ، نگاه پیشگیرانه ، مدیریت جامع مخاطراتمی باشد.
این برنامه‌ ها به منظور افزایش میزان مشارکت شهروندان حول محورهای پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و نیز هماهنگی و یکسان‌سازی اقدامات در سطح منطقه تنظیم شده است.
پیشگیری از حوادث و بالابردن آستانه تحمل افراد ، ایجاد آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی و کنترل آنها ،افزایش سطح اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه کاهش خطر اثرات سوانح طبیعی ، آشنایی شهروندان با فعالیت‌ها و اقدامات ستادهای مدیریت بحران و پایگاه‌های ویژه و چند منظوره در سطح منطقه، آموزش شهروندان به خصوص دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ، آموزش خودامدادی و دگرامدادی به شهروندان ، بخشی از اهداف برنامه‌هایی است که قرار است طی این هفته اجرا شود.

 

پوستر ، فیلم آموزشی و  .....  درخصوص بهداشت و ایمنی در زلزله