درباره روز جهانی غذا :

اولین بار سازمان ملل در سال 1945 پیشنهاد کرد 16 اکتبر هر سال مطابق با 24 مهر ماه بعنوان روز جهانی غذا بمنظور توجه دادن جهانیان به مسئله مهم غذا انتخاب شود. ولی تصویب این روز بعنوان روز جهانی غذا در نوامبر 1972 در بیستمین کنفرانس کشور ها که با شرکت اعضای سازمان خوارو بار و کشاورزی FAO تشکیل شده بود توسط دکتر پال رومانی وزیر بهداشت مجارستان که ریاست این کنفرانس را بعهده داشت اعلام شد . از آن به بعد هر سال 150 کشور جهان این روزرا برای توجه دادن جهانیان به سایه سیاه فقر و گرسنگی که عده ای را از داشتن حد اقلی از غذا که بتواند سلامت آنها را تضمین کند محروم می‌کند معطوف داشتند .
از آن سال تا کنون هر سال عنوانی برای ا ین روز توسط فائو انتخاب می‌شود تا در بین کشور ها در زمینه های مرتبط مانند سوتغذیه ، گرسنگی و پیدا کردن راه حل ها در سطح جهان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گیرد و اقدامات موثری برای کاهش تعدادگرسنگان صورت گیرد ولی با وجود این تلاش ها تخمین زده می‌شود
روز جهانی غذا اهداف زیر را دنبال می‌کند
· تشویق و تحریک ملت‌ها ، سران دولت ها، مراکز بین المللی و نهاد های غیر دولتی به افزایش تولید محصولات کشاوورزی برای پایان دادن به گرسنگی
· تشویق به برقراری ارتباط کشورهای در حال توسعه برای همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی و حمایت های متقابل فنی برای افزایش محصول
· تشویق روستائیان و خصوصا زنان به مشارکت در تصمیم گیریهایی که شرایط زندگیشان را بهبود می‌بخشد
· افزایش اگاهی عمومی ملل و توجه دادن انها به مسئله گرسنگی در جهان
· تشویق انتقال تکنولوژی به جهان در حال توسعه
· بجوش اوردن همت و مسولیت بین المللی و ملی برای جنگ علیه گرسنگی ،سوتغذیه وفقر و جلب توجه به تولید و توسعه کشاورزی پایدار

 

سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد (فائو) هر سال ۲۴ مهر ماه (۱۶ اکتبر) روز جهانی غذا را با هدف حساس سازی و کسب حمایت همه جانبه به منظور برقراری امنیت غذا و تغذیه، تولید و دسترسی به غذای سالم و ایمن، کاهش اشکال گوناگون سوء تغذیه و ریشه کنی گرسنگی برگزار می‌کند.

 

شعار روز جهانی غذا سال 2022(24 مهر ماه 1401) :   غذا برای همه، هیچ کس نباید فراموش شود

 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

حذف گرسنگی در جهان تا سال2030میلادی

 روز جهانی غذا و تغذیه1397:

22

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  روز جهانی غذا و تغذیه1396:

شعار این روز در سال1396 (۲۰۱۷ میلادی). ” تغییر آینده مهاجرت: سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی ” است که هدف آن مشخص نمودن نقشی است که حمایت اجتماعی در تغییر روند مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در بخش توسعه روستایی و افزایش امنیت غذایی دارد.