درباره روز و هفته جهانی تغذیه با شیر مادر:

 همه ساله اول آگوست که بنام روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده، در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته میشود. هدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از این موهبت الهی است. "آن ونمن" مدیر اجرایی یونیسف: «هفته جهانی تغذیه با شیر مادر همچنین به ما فرصتی می دهد تا خانواده ها و مردم را از مزایای تغذیه زود هنگام و انحصاری با شیر مادر آگاه کنیم و یونیسف به حمایت، ترویج و پشتیبانی از تغذیه با شیر مادر متعهد است.»اهمیت تغذیه با شیر مادر شیر مادر به لحاظ داشتن مواد پروتئینی و ویتامینی بسیار، بیش از سایر غذاها برای نوزادان توصیه شده است. بسیاری از روایات وارده در دین اسلام و در میان متون فقهی، مدت آن را حدود دو سال مشخص کرده اند. پزشکان نیز می گویند کودکانی که در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می کنند، از میزان هوش و توان جسمی بالاتری نسبت به سایر نوزادانی که از دیگر منابع غذایی تغذیه می کنند، بر خوردارند.

سال هااست که نقش اساسی تغذیه با شیر مادر در رشد وسلامت کودکان وهمچنین سلامت مادران شناخته شده است . وبه تنهائی درشش ماه اول تولد برای شیرخوار کافی است ودر شش ماه دوم تولدانرژی لازم پنجاه درصد از شیر مادر وپنجاه درصد از تغذیه تکمیلی تامین میشود . آموزش به مادران هنر است که به مادران گفته شود همه مادران قادر به شیر دادن هستند وباید این باور به مادران تفهیم گردداز طرف دیگر حمایت جامعه از زنان وحمایت خانواده از مادران اهمیت ویژه دارد .نکته مهم دیگر آموزش کارکنان بیمارستان ها ومراکز درمانی است که بتوانند پاسخ گوی مادران  به گونه صحیح باشند چون اگر نا آگاهانه به سوال مادری پاسخ داده شود بد آموزی  مصیبت وار خواهد بود در دو تا سه هفته اول تولد مهمترین زمان سوال برانگیز مادران خواهد بود.

 

هفته جهانی شیر مادر:10تا16 مرداد 1401

قدمی به جلو  برای  تغذیه شیر خوار با شیر مادرآموزش و حمایت

  

پوسترهفته شیرمادر

 

پیام ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته جهانی شیر مادر سال 1401

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

سیاره ای سالم با حمایت از تغذیه با شیر مادر

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر  

 

شعار هفته جهانی شیر مادر  1398 ((" توانمندسازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر؛ حال و آینده"))

مطالب مرتبط:   سیمای برنامه کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر در جمهوری اسالمی ایران - گذشته، حال و آینده سیمای برنامه کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر در جمهوری اسالمی ایران - گذشته، حال و آینده

مطالب مرتبط: کمپین شیرمادر همه وقت و همه جا

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در سال 2018 عبارت است از: تغذیه با شیرمادر: زیربنای زندگی سالم

تغذیه با شیر مادر زیربنای سلامت و بقای زنان و کودکان و پایه و اساس توسعه و آینده کشور است. افزایش تغذیه مطلوب با شیرمادر می تواند از مرگ بیش از 823 هزار کودک و 20 هزار مادر در هر سال پیشگیری نماید. همچنین به پیشگیری از تمام انواع سوء تغذیه کمک می کند، امنیت غذایی1 شیرخواران و کودکان خردسال را تامین می کند، و در نتیجه به مردم و ملت ها برای خروج از چرخه گرسنگی و فقر کمک می کند. سوء تغذیه، ناامنی غذایی و فقر، میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد و سدی در برابر توسعه پایدار است.

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

شیرمادر برای شیرخواران و کودکان نوپا مغذی ترین غذا و از لحاظ مواد ایمونولوژیک بسیار قوی است، غذایی است که می تواند موجب تکامل مغز شود و هیچ ماده غذایی دیگری این ویژگی را ندارد. تغذیه با شیر مادر تکامل شناختی و ضریب هوشی( IQ ) کودکان را تقویت می کند و در نتیجه به طور قابل توجهی امکان تحصیلات، مشارکت در نیروی کار و کسب درآمد را در طول عمر ارتقا می دهد. بی توجهی و از دست دادن این مرحله بحرانی از رشدِ مغز در طول دوران کودکی می تواند منجر به زیان های قابل توجه شناختی و اقتصادی شود.

اهداف هفته جهانی تغذیه با شیرمادر 2018 :

1.     آگاه کردن مردم در مورد ارتباط بین تغذیه با شیرمادر با تغذیه خوب، امنیت غذایی و کاهش فقر

2.     تثبیت تغذیه با شیرمادر بعنوان زیربنای زندگی سالم

3.     مشارکت افراد و سازمانها برای تاثیر بیشتر

4.     تقویت موقعیت برای ترفیع تغذیه با شیر مادر بعنوان بخشی از تغذیه خوب، امنیت غذایی و کاهش فقر

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 1396 : "حمایت همه جانبه از مادران برای تداوم تغذیه با شیر مادر  با هوش وقوی باشیر مادر"

هفته جهانی شیر مادر (10لغایت 16مرداد ماه1396)

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر(10تا16 مراداد ماه 1395 برابر با 7-1 آگوست میلادی2016)

با عنایت به  هفته جهانی شیر مادر ( 7-1 آگوست) و شعار جهانی سال 2016 ،"  تغذیه با شیرمادر، کلید توسعه پایدار"  breastfeeding a key to sustainable development ، بر حسب تصمیم کمیته کشوری شیرمادر و مرتبط با شعار جهانی، شعار ملی به شرح زیر انتخاب و اعلام گردید:

"1000 روز طلایــی: مهر مــادر ، شیر مــادر" 

هفته جهانی شیر مادر

 منظور از هزار روز طلایی ۲۷۰ روز بارداری و ۷۳۰ روز نخست پس از تولد نوزاد است که نقطه شروع سالم زیستن است.


مطالب مرتبط:

درباره هفته جهانی تغذیه با شیر مادر(سال2016) از سایت سازمان جهانی بهداشت


//////////////////////////////////////////////////////////////////////

شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر1394 "حمایت مادران شاغل در تغذیه با شیر مادر و پرورش کودک" است .

اهداف هفته جهانی تغذیه با شیر مادرسال1394 ( 2015 میلادی)
1-     حمایت مادران از ابعاد مختلف در تمام بخش ها تا در هرجا قادر به شیردهی و اشتغال بکار باشند.2-     ترویج اقدامات دوستدار خانواده/ والدین/ کودک/ و مادر و حمایت فعالانه مادران شاغل برای تداوم و تسهیل شیردهی توسط کارفرمایان
3-     آگاهی دادن به مردم درباره آخرین حمایت های قانونی جهانی از مادران و افزایش آگاهی ها درباره ضرورت وجود و اجرای قوانین ملی
4-     تقویت، تسهیل و نمایش روش های حمایتی برای توانمندسازی مادران شاغل در بخش غیر دولتی جهت تغذیه با شیر مادر
5-     تعامل با گروه های هدف یعنی اتحادیه کارگری، سازمان های حقوق کارگری، گروه های زنان و جوانان برای حفاظت از حقوق شیردهی زنان در محیط کار
//////////////////////////////////////////////////////////////////////


 
 پیامبراسلام(ص) :شیر مادر بهترین غذا برای کودک است.                                    تغذیه با شیر مادر بهترین راه برای تامین نیازهای نوزادان به مواد مغذی است.        

 


       


  

 

 

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 1393

تغذیه با شیر مادر: یک عمر سلامتی

شعار سال 1393 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر:
تغذیه با شیر مادر: یک عمر سلامتی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
شعار
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر درسال1392 " حمایت از تغذیه با شیر مادر( همراه مادران)" است
کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر نیز شعار سال جاری را به شرح زیر انتخاب نمود :
شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر از ساعت اول تولد و حمایت مادر با کلید تداوم شیردهی و سلامت کودک

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر (درسال1391) تلاش همه جانبه برای تغذیه کودکان با شیر مادر،‌ رسانه،‌ ارتباطات و فن آوری اطلاعات بود.

 

روز جهانی تغذیه با شیر مادر


برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر از سال 70 به طور مدون در کشور برنامه ریزی و به اجرا درآمده است همچنین بررسی های انجام گرفته در سال 76 نشان داد که در مناطق روستایی 70 درصد و درمناطق شهری 60 درصد مادران کودکان خود را تا یک سالگی شیر می دهند و برنامه هم اتاقی مادر و نوزاد در حدود 45 درصد بیمارستان ها اجرا می شود.
گفتنی است: نوزادان باید تا 6 ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته باشند و این بدین معناست که طی این مدت به جز شیر مادر به هیچ ماده غذایی دیگری نیاز ندارند و تنها موادی که طی این مدت مجاز هستند، ویتامین های روتین و قطره آهن است که معمولا قبل از 6 ماهگی تجویز می شود.

اخبار و مــطالب مـــرتبط :

دانستنی های تغذیه با شیر مادر(پایگاه جامع آموزش وفرهنگ سازی سلامت)

************************************************************
درباره هفته تغذیه با شیر مادر  از سایت سازمان جهانی بهداشت:
/http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_breastfeeding_week/en

***************************************************************

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 1393 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 1393


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال1392 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال1392


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال1391 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال1391


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال1390 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال1390


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال1389 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال1389


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 1388 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 1388


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 1387 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 1387
راهنمای حمایت ازتغذیه با شیر مادر در بخش کودکان ونوزادن بیمارستان ها راهنمای حمایت ازتغذیه با شیر مادر در بخش های کودکان ونوزادن بیمارستان ها


قانون ترویج تغذیه با شیر مادروحمایت از مادران در دوران شیردهی 1374 بانضمام آیین نامه اجرایی 1375 والحاقات 1386 تا 1380(اداره سلامت کودکان وترویج تغذیه با شیر مادر) قانون ترویج تغذیه با شیر مادروحمایت از مادران در دوران شیردهی 1374 بانضمام آیین نامه اجرایی 1375 والحاقات 1386 تا 1380(اداره سلامت کودکان وترویج تغذیه با شیر مادر)


دستورالعمل کشوری " شروع تغذیه با شیر مادر درساعت اول زندگی" اداره سلامت کودکان وترویج تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشت 1387 دستورالعمل کشوری " شروع تغذیه با شیر مادر درساعت اول زندگی" اداره سلامت کودکان وترویج تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشت 1387


مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر

دانستنی های تغذیه با شیر مادر(پایگاه جامع آموزش وفرهنگ سازی سلامت)

سایت انجمن تغذیه با شیر مادر

تغذیه با شیر مادر در کاهش خطر ابتلاء به دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی موثر است
  تغذیه حیاتی برای کودک یک ساعته